Stav cest v Ropici nově mapovala pracovní skupina

Katastr Ropice brázdí na 40 kilometrů místních komunikací. Obec se snaží každým rokem opravit kolem dvou kilometrů svých silnic. Letos stav místních cest mapovala pracovní skupina, která pak zastupitelům doporučila silnici k opravě.

Nerovnosti a praskliny. Komunikaci Zámecká a Střítežská čeká oprava. Foto: ab

„Komise vybrala komunikaci, která vzhledem k technickému stavu a poloze má největší šanci na získání dotace ministerstva pro místní rozvoj,“ informovala zastupitele starostka Uršula Waniová. Doplnila, že při hodnocení žádosti o dotaci se posuzuje nejen stav místní komunikace, ale i její významnost a vytíženost.

Obec má v plánu letos vylepšit komunikaci Zámecká a Střítežská o celkové délce 1780 metrů. „Vede od viaduktu v centru obce kolem kostela a zámku, tedy dvou kulturních památek, a opravit ji chceme až po železniční přejezd za penzionem Mlýn,“ přiblížila starostka. Předpokládané náklady činí 5,4 milionu korun, skutečná cena však vzejde z výběrového řízení.

V posledních letech obec komunikaci k opravě vybírala z návrhů jednotlivých zastupitelů. Na předchozím jednání zastupitelstva však předseda stavební komise Jan Bazgier navrhl vytvoření pracovní skupiny, která stav cest zmapuje. „Dříve bývalo dobrým zvykem, že vždy šel někdo z majetkové a stavební komise, někdo z rady obce, zkontroloval se stav komunikací a předložilo se to zastupitelstvu,“ připomněl někdejší praxi. Zastupitelé následně jmenovali členy pracovní skupiny. Vedle Bazgiera se jimi stali místostarosta Samuel Hlawiczka, předseda majetkoprávní komise Jaroslav Haladej a člen stavební komise Jiří Pindór.

Pracovní skupina si komunikace prošla, posoudila jejich stav a v únoru spolu s vedením obce navrhla opravit silnici Zámecká a Střítežská. Zastupitelé následně schválili podání žádosti o dotaci. Bude-li obec úspěšná, dotace by mohla pokrýt 70 procent nákladů.

Další zprávy z regionu