Stavba domácích čističek startuje

Den D je doslova za dveřmi. V úterý 5. března odstartuje zřejmě největší stavební akce v dějinách Dolní Lomné – bude zahájena výstavba 124 domovních čistíren odpadních vod.

Takhle vypadá domovní čistírna odpadních vod. Ilustrační foto: tm

Že se v Dolní Lomné „něco“ chystá, zjistíte, když procházíte kolem obecního úřadu. Vedle něj je k vidění domovní čistička odpadních vod (DČOV) v životní velikosti. „Chceme, aby se občané předem s čistírnou seznámili a aby měli názornou představu, co se bude na zahradě realizovat. Všichni si tak můžou čističku prohlédnout, obdrží propagační materiály a samozřejmě zodpovíme jakékoliv dotazy,“ řekla starostka Dolní Lomné Renata Pavlinová.

Doplnila, že samozřejmostí je individuální komunikace mezi obcí a jednotlivými občany, kterých se stavba týká. „Lidé se přesně dozví, kudy bude co vedeno, jakým způsobem se bude na jejich pozemku stavět. Poté se přímo na místě stavba vytyčí a dotyčný se dozví přesné datum, kdy se u něj bude stavět,“ dodala starostka a upřesnila, že i během stavebních prací budou, kromě stavebního dozoru, na její průběh dohlížet určení zaměstnanci z obce.

V Dolní Lomné budou podle objemu instalovány tři druhy certifikovaných DČOV vyšší kategorie, které mají řídící jednotku a samostatný kalojem s automatickým odkalováním aktivační nádrže. Součástí budou i UV lampy, které ničí přítomné bakterie. V rámci stavby domácích čističek proběhnou i úpravy stávající ČOV Řeka kvůli snížení provozních nákladů. V současnosti obec odvoz a likvidaci kalu z této čistírny zajišťuje dodavatelským způsob. Projekt také řeší zakoupení lisu, díky kterému obec ušetří značné finanční prostředky. Kal z ČOV Řeka ale i jednotlivých domovních čističek se nebude odvážet externí firmou, ale bude se lisovat.

Celkové náklady na zmíněné stavbě jsou 27,5 milionu korun bez DPH. Obec je plátcem DPH, tudíž tuto částku si může uplatnit u finančního úřadu. Dotace ministerstva životního prostředí činí 16,9 milionu korun, Moravskoslezský kraj stavby podpoří částkou 2,1 milionu korun. Příspěvky občanů čítají 1,2 milionu korun, o  kofinancování zbývající částky obec dále požádala Státní fond ŽP a krajský úřad. „Majitelé rodinných domků hradí pouze náklady na elektrickou spotřebu svých čističek a jednorázový poplatek 10 tisíc korun. Ostatní náklady po dobu deseti let jsou v režii obce – na což se vztahuje dotace. Jedná se o rozbory, monitoring, likvidaci kalu či servis. Proto jsme se rozhodli jít cestou nákupu DČOV, které jsou sice dražší, ale kvalitnější a jsou vybaveny řídicí jednotkou,“ uzavřela Pavlinová, podle které má být vše hotovo do 30. září 2020.

Další zprávy z regionu