Stavba kanalizace bude dražší, než obec předpokládala

Náklady na vybudování kanalizace ve dvou částech Komorní Lhotky budou oproti původním předpokladům vyšší. Ne ve všem totiž bylo možné držet se striktně projektu. Stavba již spěje do finiše.

Ilustrační foto: tm

Stavbu kanalizace v částech obce za školou a u kostela v celkové délce 2,3 kilometru obec vysoutěžila za 19,8 milionu korun. Jak řekl starosta Ivo Sztefek, až v průběhu realizace se ukázalo, že některé práce musejí být provedeny jinak, než byly naprojektovány, nebo že některé položky v projektu byly naceněny, aniž by se vědělo, jak se budou práce provádět. Část prací tak vyšla levněji, ovšem více jich vyšlo dráž. „Rozdíl mezi objemem méněprací a víceprací je skoro 2,1 milionu korun,“ uvedl starosta a dodal, že to představuje navýšení ceny díla o necelých devět procent.

Ilustroval, že mimo jiné v délce 200 metrů musela firma udělat hlubší výkopy, přes potok musela vzhledem ke geologickým poměrům zvolit překop místo původně předpokládaného protlaku. „Další nečekanou věcí je spodní voda, pohybujeme se v oblasti řečiště. K jejímu čerpání byla neskutečné hodiny nasazena čerpadla, s čímž se nepočítalo,“ pokračoval starosta. Více peněz spolkne i náprava stavu místních cest, jichž se dotkla stavba.

Na stavbu kanalizace, která umožní napojit na obecní čističku odpadních vod kolem 60 domácností, Komorní Lhotka získala z Operačního programu Životní prostředí dotaci 9,663 milionu korun.

Více se dočtete v aktuálním vydání Třineckého hutníku.

Další zprávy z regionu