Stavba klíčové cyklostezky odstartuje za pár dnů

Dobrá zpráva, na kterou dlouho čekají mnozí lidé našeho regionu. Výstavba stezky pro chodce a cyklisty vedoucí z Vendryně směrem k třinecké nemocnici vypukne už za několik dnů.

Stezka pro pěší i cyklisty povede po pravé straně silnice. Foto: ba

Předání staveniště je naplánováno na pátek 18. března, zhotovitel má na vybudování stezky 500 dnů.

„Snahou firem bude, aby dílo dokončily v dřívějším termínu a aby stavba co nejméně omezila provoz na silnici vedoucí z centra obce na Sosnu. I s ohledem na opravu nadjezdu v Třinci ji budou řidiči v nadcházejících měsících hojně využívat, proto žádám občany Vendryně i širokého okolí o shovívavost, opatrnost a dodržování bezpečnosti,“ řekl starosta Vendryně Raimund Sikora, přičemž nevyloučil, že v některých úsecích může přechodně dojít k částečnému omezení provozu.

Tři metry široká stezka pro pěší i cyklisty s asfaltovým povrchem bude dlouhá 1,4 kilometru a povede po pravé straně silnice na Sosnu za jabloňovým stromořadím. „Ze stavebního pohledu budou nejnáročnější dvě přemostění, jedno v lokalitě Loučky a druhé poblíž Nemocnice Třinec, v lokalitě Černý Potok, kde vznikne odnímatelný most,“ pokračoval první muž Vendryně.

Výstavba nové cyklostezky vyjde přibližně na 40 milionů korun, Vendryně na ni získala dotaci ve výši 20 milionů korun ze Státního fondu dopravní infrastruktury.

Další zprávy z regionu