Stavba terminálu jede svižně i přes nečekané překážky

Ve svižném tempu pokračují práce na výstavbě nového centrálního dopravního terminálu s parkovištěm v Českém Těšíně. Cestujícím by měl začít sloužit o několik měsíců dříve, než se původně předpokládalo. Nicméně stavbaři musejí zdolávat nečekané překážky.

Práce běží na plné obrátky. Foto: ba

Stavbaři odstranili veškeré původní asfaltové a betonové povrchy. „Odkopali jsme podkladní vrstvy a máme připravenou zemní pláň pro uložení konstrukčních vrstev komunikací,“ popsal stavbyvedoucí Václav Sikora.

Dodal, že po odstranění původních povrchů stavbaři narazili na problém. Zkoušky únosnosti povrchu nedopadly dobře. „Pláň se ukázala jako nedostatečně únosná z důvodu předchozí výstavby a rozmanitosti podloží. To znamená, že bude nutné odkopat dalších 30 až 50 centimetrů stávajícího podloží a nahradit ho štěrkodrtí,“ vysvětlil Sikora. Upřesnil, že půlmetrová vrstva štěrku bude položena na příjezdových komunikacích z ulic Jablunkovské a Frýdecké a také na objízdné komunikaci kolem budovy s nástupišti, třiceticentimetrová pak na obou parkovištích.

Další překážkou byl únik plynu ze zastaralého potrubí, který stavbaři odhalili taktéž po odstranění původních povrchů. „Před zahájením sanačních prací, kdy budeme odkopávat další část podkladních vrstev, jsme z bezpečnostních důvodů potřebovali zjistit, ve kterém místě se plynové potrubí nachází. Při odkopu jsme zjistili drobný únik plynu, vyrozuměli jsme správce sítě a ten závadu odstranil,“ informoval Václav Sikora. Dodal, že přeložky vodovodu a plynovodu už jsou dokončeny, pracuje se na přeložce veřejného osvětlení.

Budova, která poskytne zázemí řidičům a cestujícím, už je vyzděná, ocelová konstrukce tvořící zastřešení nástupišť bude opláštěná hliníkovým plechem. „Uvnitř budovy už jsou dokončeny instalace elektrických a zdravotechnických rozvodů, nyní montujeme provětrávanou fasádu. Snažíme se pracovat na několika objektech současně, takže je velmi pravděpodobné, že celou stavbu dokončíme o několik měsíců dříve,“ pokračoval Václav Sikora.

V místě, na kterém vyrůstá centrální dopravní terminál, probíhala několik měsíců sanace znečištěných podzemních vod. „Koncem srpna bude ukončena, neboť jsme už dosáhli předepsaných limitů, které byly stanoveny v projektové dokumentaci. Na základě vzorků, které budou odebírány co tři měsíce z monitorovacích vrtů, bude dva roky probíhat postsanační monitoring,“ řekla referentka investic českotěšínské radnice Andrea Klimszová.

Další zprávy z regionu