Stovky tisíc na aktivity spolků a klubů

Aktivity v sociální, kulturní a sportovní oblasti letos podpoří Třinec. Vyčlenil na ně částku ve výši 1,3 milionu korun. Žádosti o příspěvky z dotačního programu mohou zájemci podávat pouze do dneška, tedy do pátku 28. ledna. 

Pořadatelé akci mohli žádat město o grant. Ilustrační foto: archiv

„Z programu na podporu projektů v sociální oblasti mohou jít peníze na neinvestiční náklady těm žadatelům, kteří svou činností přispívají k rozvoji a zlepšení sociální situace občanů statutárního města Třince,“ popsal náměstek primátorky Radim Kozlovský.

Jedná se zejména o podporu integrace zdravotně postižených osob a lidí pečujících o osoby se zdravotním postižením či seniory, prevence, aktivit zaměřených na zdravé rodinné vztahy, aktivit zajišťujících aktivizaci a začlenění seniorů a dobrovolnictví.

Finance v rámci programu na podporu a rozvoj kulturních a sportovních aktivit zase mohou pomoci pořadatelům kulturních, společenských a sportovních akcí, které mají v Třinci tradici, ale i na projekty nové, které obohatí kulturní i sportovní dění ve městě, projekty s výchovnými aspekty, zaměřené především na děti a mládež, mimořádné kulturní a sportovní akce zaměřené na prezentaci města v rámci republiky a v zahraničí a celoroční činnost spolků, občanských iniciativ a neziskových organizací v oblasti kultury a sportu.

Další zprávy z regionu