Strážníci chtějí být blíže občanům

Městská policie v Českém Těšíně bude mít nového ředitele. Ve výběrovém řízení uspěl Martin Látka, který byl vojenským pilotem, řídil letový provoz a byl též vojenským diplomatem na Balkánu. Vystřídá odcházejícího Petra Chroboczka.

Martin Látka je novým šéfem strážníků. Foto: město

Do doby, než Martin Látka složí potřebné strážnické zkoušky u ministerstva vnitra, aby byl následně vedením městské policie pověřen zastupitelstvem města, řídí městskou policii starosta Českého Těšína Karel Kula ve spolupráci se zástupcem ředitele Michalem Wawrzykem.

„Chodívám každý den ráno na městskou policii, abych zjistil, co se ve městě přihodilo, a vyřídil vše potřebné,“ nastínil starosta, který ve shodě s novým ředitelem chce, aby lidé viděli, že jsou městští strážníci v ulicích, aby se cítili v Českém Těšíně bezpečně.

„Společně s Policií ČR a panem Látkou jsme si ve městě obešli místa, kde je kamerový systém, a dále místa, kde by bylo vhodné kamery doplnit, a to i na základě podnětů občanů. Jedná se například o některé vnitrobloky či tržnici. Kamery usnadní strážníkům práci,“ pokračoval starosta.

„Dále jsme si město rozdělili na určité sektory, které budou pravidelně procházet hlídky strážníků, přičemž každá hlídka bude svůj úsek monitorovat, zjišťovat problémy a podobně. Za dva měsíce si vše vyhodnotíme,“ řekl Kula s tím, že od srpna má městská policie i svůj Facebook.

„Chceme, aby informace přecházely přímo na občany a naopak, aby podněty občanů šly přímo na městskou policii. Strážníci by měli být lidem co nejblíže,“ přeje si starosta, který od nového ředitele očekává zklidnění situace v problémových částech města, snížení kriminality, zvýšení bezpečnosti ve městě a zefektivnění práce městské policie. „Velký důraz také budeme klást na prevenci směrem k mladistvým. Plánujeme proto nejen osvětové akce, ale také namátkové kontroly na drogy a alkohol,“ uzavřel starosta.

Další zprávy z regionu