Střední škola chystá pro žáky aktivity v odborných dílnách

Memorandum o intenzivní spolupráci podepsali v pátek 7. září ředitelé osmi základních škol na Třinecku se Střední odbornou školou Třineckých železáren (SOŠ). Zavazuje obě strany k aktivitám, které školákům umožní zlepšit se v manuální zručnosti a zažehne v nich zájem o řemesla a technické obory.

Ředitelé škol z Třince, Vendryně, Bystřice i Nýdku se shodli v tom, že jejich žáci velmi často postrádají zručnost, k řemeslným aktivitám se neznají a šroubovák skoro neviděly. „Mnozí neumí vzít ani kladívko do ruky a nemají ani kde si manuální práci vyzkoušet, pokud je v rodinách k řemeslům nevedou. Alespoň ve škole by si to měly osahat a zjistit, zda je to baví,“ říká Darja Hoffmannová, ředitelka Jubilejní Masarykovy základní školy v Třinci.

Její žáci se dobrovolně spolu s dětmi ze Základní školy v Bystřici v minulých letech účastnily podobného projektu a práci v dílnách SOŠ si už vyzkoušely. Na drtivé většině třineckých základních školách praktické předměty jako dílny běžně vyučují, nicméně ředitelé vítají možnost navštívit bohatě vybavené zázemí technicky zaměřené střední školy, kde si děti pod vedením odborníků vyzkouší mnohem víc.

„Jako zřizovatel škol takovou iniciativu jednoznačně podporujeme a pomáháme jí. Jednou z priorit města je podpora technického vzdělávání. Chceme, aby lidé měli práci, žili tady a zůstali, nebo se vraceli do regionu, kde se narodili.“Věra Palkovská, primátorka Třince

„Chceme žáky a klidně i děti z mateřských škol podpořit v řemeslných dovednostech a pomoci jim získat základní manuální zručnost při tvorbě konkrétního výrobku, aby dělaly, co je baví a co je k užitku,“ říká Aleš Adamus, ředitel Střední odborné školy Třineckých železáren (SOŠ). Chce navázat na to, co už si vyzkoušeli v obdobně laděném projektu Šance pro každého žáka.

Těší jej, že díky získání prostředků z projektu Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK (OKAP) může aktivity rozšířit a nabídnout tuto možnost i dalším dětem. „Předpokládám, že se k naší snaze přivést děti do dílen a nechat je pod odborným vedením našich pedagogů pracovat, zapojí nejen školy podepsané pod memorandem. Hodláme službu nabídnout i dalším základním a mateřským školám,“ připomíná ředitel SOŠ. Dodává, že projekt nabídne řadu dalších aktivit pro děti i žáky všech stupňů škol a potrvá až do roku 2021.

V těchto dnech pedagogové SOŠ tvoří celý plán praktické výuky a harmonogram svozu ze škol autobusy. I ty může díky financování z projektu OKAP zajistit ze vzdálenějších lokalit na Třinecku a Jablunkovsku.

„Jako zřizovatel škol takovou iniciativu jednoznačně podporujeme a pomáháme jí. Jednou z priorit města je podpora technického vzdělávání. Chceme, aby lidé měli práci, žili tady a zůstali, nebo se vraceli do regionu, kde se narodili,“ podotkla během podpisu memoranda primátorka města Věra Palkovská. Vítá jakoukoli aktivitu, která je příležitostí pro rozvoj řemeslných dovedností žáků třineckých škol.

Kvalitní technicky vybavené a zručné zaměstnance postrádají i samotné školy. Ředitelé se shodli v tom, že jim zoufale chybí údržbáři, školníci a v neposlední řadě i učitelé dílen.

Další zprávy z regionu