Stříbrnou popelnici získala Řeka

Stříbrnou medaili ve speciální disciplíně, kterou je třídění odpadů, získali obyvatelé Řeky. Obec uspěla v krajské soutěži O keramickou popelnici. Ocenění je pro obec důležité.

Starostky a starostové si došli pro ocenění za to, že jejich občané poctivě třídí odpady. Foto: MS kraj

„Je to úspěch hlavně našich občanů. Jsou uvědomělí s snaží se odpad třídit, což se nyní krásně projevilo. Vědí, že čím více bude toho tříděného odpadu, tím více financí můžeme využít na něco přínosného pro naši obec,“ zhodnotil spokojený starosta Tomáš Tomeczek.

Obce, jejichž občané nejlépe třídí komunální odpad, získávají každoročně prestižní ocenění O keramickou popelnici. Za třídění vysloužilých elektrozařízení je pak udělována cena O keramické sluchátko a za největší výtěžnost je udělován Elektrooskar. Tyto soutěže jsou součástí krajské informační kampaně zaměřené na podporu sběru a třídění odpadu.

V Řece mají lidé k dispozici polopodzemní popelnice. Foto: mr

„Vlastně nám v nich ani nejde o vítěze či poražené. Třídění odpadů je pro naše životní prostřední velmi důležité, a to nám tato ocenění mají připomínat. Moravskoslezský kraj ve spolupráci s partnery dlouhodobě komunikuje s veřejností napříč generacemi, protože v této oblasti je samozřejmě stále co zlepšovat. Zásadní je i spolupráce s obcemi, protože ty jsou klíčovým článkem pro fungování celého systému odpadového hospodářství,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Jan Krkoška a vysvětlil, že se výsledky ve všech soutěžích posuzovaly v kategoriích podle počtu obyvatel v obci.

V Moravskoslezském kraji připadlo v roce 2022 na jednoho obyvatele v průměru 78,1 kilogramu plastu, papíru, skla, nápojových kartonů a kovů. Ty byly vytříděny v rámci obecních systémů do barevných kontejnerů, do menších nádob přímo u domů, ve sběrných dvorech či výkupnách druhotných surovin. Ve srovnání s ostatními regiony v republice se v Moravskoslezském kraji nadprůměrně třídí plasty a kovy. Občané mají možnost třídit do téměř 60 tisíc barevných nádob na separovaný odpad.

Do soutěže, kterou každoročně pořádá Moravskoslezský kraj s Autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, se zapojilo všech 300 obcí a měst Moravskoslezského kraje. V samotné soutěži se hodnotila vykazovaná data v systému EKO-KOM. Hodnocení vycházelo z pořadí obcí ve sběru jednotlivých komodit dle výtěžností v kilogramech na jednoho obyvatele. Hodnocena byla také dostupnost sběrné sítě.

Letošní novinkou je speciální kategorie Síň vítězů. Jako první v historii do ní byly letos uvedeny obce Krásná, Morávka a Hukvaldy, které zvítězily v posledních dvou letech. Tito laureáti mohou po dobu následujících dvou roků užívat čestné označení Nejlépe třídící obec Moravskoslezského kraje, zároveň nebudou po tuto dobu zařazeny do hodnocení soutěže. „Šanci a příležitost získat tento prestižní titul tak dostanou další obce, chceme je tímto způsobem podpořit a motivovat,“ doplnil hejtman Jan Krkoška.

 

 

 

Další zprávy z regionu