Studie: míst na parkování v Třinci je dost

Lidé z hutnického města jsou nespokojení s parkováním. Dokonce vznikla výzva na sociálních sítích, která měla za cíl popohnat magistrát, aby s tímto problémem začal něco dělat. Přišla však pozdě, vedení Třince už problematiku intenzivně řeší.

Beseda bude i o tom, jak hospodařit s parkovacími místy. Foto: mr

Složitou otázku řeší aktuálně magistrát a už má i první odpovědi. Nechal si totiž v letošním roce zpracovat kvalitní koncepci parkování. Minulý týden se radní města seznámili s její úvodní analytickou částí, která zmapovala stávající situaci a vyhodnotila statistická data na Sosně, na Terase, v Lyžbicích, ve Starém Městě, na Kamionce a v lokalitě Za Tratí.

„Parkování je dlouhodobě jednou z priorit, které věnujeme velkou pozornost. Analytická část studie ukázala, že Třinec na tom není s parkovacími místy oproti jiným městům vůbec špatně. Problematické je ale noční parkování obyvatel sídlišť, na což se chceme zaměřit. Lidé tam navíc chtějí parkovat nejlépe přímo pod okny bytu, přitom je ve městě dost kapacit, které se nevyužívají,“ je přesvědčena primátorka Věra Palkovská.

Sama si uvědomuje moc dobře, že není možné uspokojit parkovací potřeby všech občanů. „Nechceme změnit veřejný prostor v jedno velké parkoviště, spíš je třeba změnit přístup a nějakým způsobem parkování regulovat,“ vysvětlovala primátorka. Podle ní by se mělo dát ve městě parkovat, ale zároveň vedení města nechce stavět další parkovací stání na úkor zeleně a relaxačních ploch. „Vždyť bojujeme se suchem a zeleň uprostřed města tolik potřebujeme. K tomu by měly přispět návrhy opatření, které se budou týkat regulace parkování a hospodaření s parkovacími místy,“ přiblížila Palkovská.

Celoplošné dopravní sčítání provedla certifikovaná firma ve druhé polovině května a začátkem června a potřebné údaje sbírala v různých denních i týdenních dobách. Průzkumem město získalo informace o množství parkujících automobilů ze zhruba 400 uličních úseků.

Druhá, návrhová část koncepce se bude dokončovat a projednávat do října. V listopadu bude se závěry studie, nástroji a opatřeními, které zlepší situaci s parkováním, seznámena i široká veřejnost.

Více si k tématu můžete přečíst v aktuálním vydání Třineckého hutníku.

Další zprávy z regionu