Stuletni dorobek literatury zaolziańskiej wirtualnie

Wirtualną wystawę prezentującą dzieje literatury polskiej na Zaolziu udostępniła Książnica Cieszyńska w stulecie podziału Śląska Cieszyńskiego, aby przez jej pryzmat przedstawić historię i kulturę zaolziańskich Polaków.

Ekspozycja prezentuje dzieje literatury polskiej powstałej na Zaolziu w ciągu minionych stu lat. Foto: Archiwum KC

Ekspozycja wirtualna przygotowana została przy współpracy Ośrodka Dokumentacyjnego Kongresu Polaków oraz Teatru Cieszyńskiego w Czeskim Cieszynie. Wystawa jest swoistym rodzajem kontrapunktu dla wystawy „rozMYwani#” przygotowanej przez Wojciecha Święsa, która otwarta została dnia 28 lipca br. w Książnicy, dokładnie w setną rocznicę podziału Śląska Cieszyńskiego między Polskę i Czechosłowację i tak samo poświęconej w całości prezentacji historii literatury polskiej na Zaolziu. Tym razem jej merytoryczne przygotowanie w całości powierzone zostało autorom z lewego brzegu Olzy, którzy stuletnią historię literatury polskiej na Zaolziu przedstawiają ze swojej perspektywy. Autorem scenariusza, w całości odpowiedzialnym także za wybór i przygotowanie wszystkich materiałów tekstowych i ilustracyjnych, jest Michał Przywara, wykładowca literatury i kultury polskiej na Uniwersytecie Ostrawskim, tłumacz, lektor języka polskiego i animator kultury na Zaolziu.

„W swojej warstwie tekstowej wirtualna ekspozycja zawiera zwięzłą prezentację dziejów literatury polskiej powstałej na Zaolziu w ciągu minionych stu lat. W osobnych zakładkach przedstawione zostały najważniejsze grupy i nurty literackie, najwybitniejsi twórcy, a także najbardziej reprezentatywne dzieła. Informacje te ilustrowane są reprodukcjami wybranych, pochodzących przede wszystkim z zasobów Książnicy Cieszyńskiej oraz Ośrodka Dokumentacyjnego Kongresu Polaków w Republice Czeskiej wydawnictw, portretami twórców i fotografiami prezentującymi wydarzenia literackie. Jednocześnie zostały one wyposażone w odsyłacze do odpowiednich publikacji cyfrowych z zasobów Książnicy” mówi Krzysztof Szelong.

Dodatkowo informacje o najbardziej reprezentatywnych utworach wzbogacone zostały o nagrania video przedstawiające aktorskie interpretacje ich wybranych fragmentów w wykonaniu aktorów Sceny Polskiej Teatru w Czeskim Cieszynie. Wykonawcami są Anna Paprzyca, Karol Suszka i Bogdan Kokotek, który podjął się również wyreżyserowania tego przedsięwzięcia.

Wystawa została zrealizowana w ramach projektu Książnicy Cieszyńskiej sfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury z programu „Kultura w sieci” dostępna jest pod adresem: literatura.kc-cieszyn.pl.

Další zprávy z regionu