Svazek Těšínského muzejního sborníku přiblíží historii staveb

Světlo světa spatřil už šestý svazek Těšínského muzejního sborníku. Publikace je kolektivní monografií s názvem Dům, palác a zámek v hmotné kultuře Slezska / Dom, pałac i zamek w kulturze materialnej Śląska. Pokud váháte nad slovem svazek vězte, že se jedná spíše o knihu. 

Sborník připomíná spíše knihu. Foto: Iva Lupková

„Na jeho přípravě se podílela řada odborníků paměťových institucí z České a Polské republiky. Na více než 600 stranách představují ve 29 příspěvcích nové poznatky k problematice stavebně historického vývoje jednotlivých sídel, jejich hmotného vybavení a vůbec kultury bydlení od středověku do poloviny 20. století,“ uvedla tisková mluvčí Muzea Těšínska Iva Lupková s tím, že tyto referáty byly předneseny v rámci dvoudenní mezinárodní vědecké konference, která se konala loni, rovněž jako součást zmíněného projektu. Texty doplňuje více než 200 vyobrazení.

Četba nové knihy bude zajímavá i pro laiky.

„Jaký osud potkal zámecké objekty na Těšínsku po roce 1945, kdy proběhlo jejich znárodnění, představují v jednom z příspěvků historičky Muzea Těšínska Pavlína Badurová a Ilona Pavelková. Na vybraných příkladech ukazují, jakým způsobem bylo naloženo s vybavením zámků, jaké bylo jejich nové poslání a mnohokráte i neslavný konec, například karvinských zámků v Ráji a Solci, Hnojníku, v Ropici, jež se dočkaly záchrany v podobě zásadní rekonstrukce,“ uvádí historik Muzea Těšínska Radim Jež.

Prezentace knihy se uskuteční v úterý 13. března v 17.00 hodin v sídle Muzea Těšínska v českotěšínských Masarykových sadech. Zde budou zájemcům publikace k dispozici zdarma.

 

Další zprávy z regionu