Také kluci se chtějí stát sestřičkami

Čím dál více chlapců touží vykonávat tradiční ženské povolání. Na studijní obor praktická sestra na Agel Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické v České Těšíně podal přihlášku rekordní počet budoucích „bratříčků“.

I chlapci rádi zamíří mezi zdravotní sestřičky. Foto: Agel

Téměř 300 uchazečů se letos hlásilo na agelovskou zdrávku v Českém Těšíně. Nejčastěji se chtěli dostat na obor praktická sestra, o který usilovala více než polovina zájemců.

„Zájem o zdravotnické nelékařské profese roste. Vnímáme to nejen na množství stále rostoucích počtu přihlášek, ale také na enormním zájmu o kvalifikační kurzy sanitář a ošetřovatel. Svůj podíl na tom jistě má také covidové období, které poukázalo na to, že ve zdravotnictví je vždy jistota zaměstnání. V letošním roce jsme také zaznamenali velký zájem ze strany kluků, a to zejména o obor praktická sestra a zdravotnické lyceum,“ řekl ředitel školy Vladimír Janus.

V září nastoupí do prvního ročníku střední školy více než 120 žáků, mezi nimi je i 26 chlapců. Téměř polovina z nich nastoupí ke studiu v oboru praktická sestra.

„Přestože tento název není pro kluky tolik atraktivní, studuje u nás více než 50 chlapců a dalších 26 jich nastoupí v září ke studiu, což je skvělá zpráva. Bohužel termín, jako praktický, lépe řečeno zdravotní bratr neexistuje. Zákon umožňuje oficiálně používat pouze označení všeobecné sestry a je jedno, jestli profesi vykonávají ženy nebo muži. Velmi nás těší, že kluci se toho označení nebojí a s chutí studují tento obor,“ je spokojená zástupkyně ředitele zdravotnické školy v Ostravě Alžběta Panáková.

Zájem neklesá ani o studium na Agel Vyšší odborné škole zdravotnické. Z celkového počtu 157 uchazečů nastoupí v září tohoto roku ke studiu více než stovka studentů, a to na prezenční a kombinovanou formu studia oboru diplomovaná všeobecná sestra.

Další zprávy z regionu