Terminál roste ostošest

Stavba budovy centrálního dopravního terminálu a přilehlého parkoviště v Českém Těšíně běží na plné obrátky. Postupně už vyrůstají nadzemní části stavby.

Výstavba dopravního terminálu běží podle plánů. Foto: ba

Stavební práce jsou v plném proudu. Stavbaři již dokončili přeložky inženýrských sítí, vodovodu a plynovodu, které vedou přes pozemek budoucího terminálu. Hotová je také dešťová kanalizace v délce 260 metrů i základová deska zastřešení nástupiště a přepravní budovy.

Stavbaři začali s vyzdívkou obvodových stěn. Část administrativní budovy, v níž bude pokladna, toalety a zázemí pro řidiče, už je vyzděná po překlady oken a dveří. Probíhá také montáž ocelové konstrukce, která bude tvořit zastřešení celého nástupiště.

U konce jsou rovněž terénní práce spočívající v odstraňování starých asfaltových povrchů zpevněných ploch a podkladních vrstev a jejich odvoz na skládku. Následně se budou navážet nové konstrukční vrstvy zpevněných ploch.

„Veškeré zemní a stavební práce prozatím probíhají v souladu s časovým harmonogramem. Stavbařům přeje i počasí,“ podotkla referentka investic českotěšínské radnice Andrea Klimšová.

Další zprávy z regionu