Tři učitelky se pyšní medailí od ministra

Na našich školách učí špičkoví pedagogové. Svědčí o tom fakt, že hned tři pedagožky získaly medaili přímo od ministra školství Roberta Plagy.

Ocenění získaly tři učitelky. Foto: MŠ

Ve druhé polovině srpna vyznamenal ve Valdštejnské zahradě Senátu ČR 56 laureátů. Medaili Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 1. stupně za dlouhodobou vynikající pedagogickou činnost získala spolu s dalšími 27 osobnostmi i pedagožka Gymnázia Josefa Božka v Českém Těšíně Andrea Šteflová.

„Není to jen moje zásluha. Vděčím za ně i mému kolegovi francouzštináři Davidu Vlčkovi, který mě v mých nápadech podporuje a je mou pravou rukou při jejich realizaci,“ řekla pedagožka. Učit začala v roce 1995, na českotěšínském gymnáziu působí 12. rokem. Učí chemii a francouzštinu, které věnuje většinu svého času.

Před šesti lety Šteflová založila festival Je sais faire en français/Umím francouzsky a od té doby se této nesoutěžní přehlídky účastní každoročně žáci základních a středních škol nejen z České republiky, ale i ze Slovenska a Polska. „Spolupracujeme s gymnáziem ve Francii Lycée André Malraux v Remiremontu, připravujeme program pro výměnné pobyty žáků v rodinách,“ prozradila.

Medaili 2. stupně převzalo 29 pedagogů. Jsou mezi nimi i dvě učitelky z Gymnázia Třinec, Bibiana Kučírková a Pavlína Madari. „Pro naši školu je to nesmírná čest, dokazuje to, že i nejvýhodnější gymnázium v republice dělá svou práci dobře,“ zhodnotila spokojeně ředitelka Gymnázia Třinec Romana Cieslarová. Pochválila obě kolegyně, které si medaili i podle ní rozhodně zaslouží. „Je také úžasné, že jsme jediná škola, která má medailistky rovnou dvě,“ kvituje ředitelka.

Připomenula, že medaili v roce 1999 převzal také Václav Štývar, pedagog třineckého gymnázia, sbormistr, textař, skladatel a čestný občan města Třince. Na gymnáziu působil 24 let.

Bibiana Kučírková pracuje ve školství 37 let jako učitelka matematiky. Dříve působila jako zástupkyně na Střední odborné škole Třineckých železáren. Medaili si zasloužila za koordinaci projektu Seniorgymnázium, což je cyklus přednášek a vzdělávacích workshopů pro Klub seniorů, které jsou připravovány žáky školy pod vedením pedagogických pracovníků, kdy dochází k předávání informací a vědeckých poznatků, ale především navázání mezigeneračního dialogu. Věnuje se rovněž žákům se speciálními vzdělávacími potřebami.

Pavlína Madari je odbornicí v oblasti fyziky a biologie. Ochotně sdílí s ostatními své zkušenosti, nové pokusy, nápady na oživení výuky i metody aktivizující žáky v hodinách. Její hodiny jsou příkladnou ukázkou toho, jak vést žáky ke kritickému myšlení a jak propojovat teoretické poznatky s praxí. Již pár let realizuje akci Věda nás baví – science show, v jejímž průběhu žáci školy prezentují pro třineckou veřejnost zajímavé chemické a fyzikální pokusy. Využívá 3D tisk ve výuce.

Všichni ocenění byli nominováni už v roce 2020, kvůli pandemii ale musel být slavnostní ceremoniál o rok odložen.

 

 

Další zprávy z regionu