Třinec i Český Těšín vypudily Gottwalda

Po dlouhá desetiletí se pyšnil čestným občanstvím Třince i Českého Těšína dělnický prezident Klement Gottwald. Obě města ale nyní řekla dost a na zastupitelstvech neblaze známého komunistického aparátčíka vyškrtla ze seznamu lidí, kteří naopak pro města žili a udělali pro ně spoustu dobrého.

Gottwaldův pomník stál v Třinci na Terase. Foto: archiv

Klement Gottwald, komunistický prezident, kvůli němuž ve vykonstruovaných politických procesech zahynula řada nevinných lidí, už není čestným občanem Třince. Minulý týden se tak během hlasování jednomyslně rozhodli zastupitelé. „Vlastně jsem neměla ani tušení, že je stále naším čestným občanem. Ale přišel na to jeden z našich zastupitelů, takže jsme se rozhodli okamžitě jednat,“ vysvětlila primátorka Věra Palkovská.

Pro hutnickou metropoli je čestné občanství tím nejvýznamnějším oceněním. O tom, že se nedává jen tak někomu, svědčí fakt, že ho od sametové revoluce získalo jen sedm osobností. Uděluje se jako zvláštní projev úcty lidem, jejichž život, působení a dílo mají úzký vztah k městu Třinec, nebo významným představitelům vědy, kultury a sportu, kteří se zasloužili o rozvoj vzájemných vztahů a mezinárodního věhlasu města Třince. Získat ho mohou i jedinci za mimořádné činy spojené s osobním hrdinstvím, které znamenaly záchranu života občanů nebo záchranu morálních, historických nebo kulturních hodnot města Třince.

„Nic z toho se Klementa Gottwalda rozhodně netýká. V padesátých letech mu mnoho měst titul čestného občana přisoudilo, aniž by si to jakkoliv zasloužil. Po revoluci se ho postupně zbavují,“ doplnila Palkovská. Například Karviná vyřadila kontroverzního politika ze seznamu už v roce 1990.

Klement Gottwald už nepatří ani mezi čestné občany Českého Těšína. Zastupitelé na posledním zasedání na návrh Milana Pecky schválili usnesení, že město zbaví Gottwalda čestného občanství. „S návrhem přicházím proto, neboť jako občan Českého Těšína nesouhlasím s tím, aby Klement Gottwald, který je podepsán pod mnoha trestnými činy, byl čestným občanem našeho města,“ argumentoval Milan Pecka. Pro jeho návrh zvedlo ruku 19 zastupitelů, pět se zdrželo, proti nebyl nikdo.

V současné době tak má Český Těšín čestné občany už pouze dva. Jsou jimi sovětský generál Andrej Ivanovič Jeremenko a československý generálplukovník a odbojář Vladimír Janko.

 

Další zprávy z regionu