Třinec se snaží zmírnit dopady sucha

Boj se suchem a s následky klimatických změn si bere za své vedení Třince. Jde nejen o budování vodovodu, ale i udržení vody v krajině či zpevňování břehů.

Primátorka Třince Věra Palkovská se sešla s generálním ředitelem povodí Odry Jiřím Pagáčem a diskutovali, jak se postavit hrozbě nedostatku vody.

„Klimatické změny mají velký dopad i na Třinec a jeho rozpočet. Boj se suchem je naší prioritou. Snažíme se podle technických, majetkoprávních a samozřejmě také finančních možností stále rozšiřovat vodovodní sítě a zadržovat vodu v krajině. Ovšem sucho s sebou přináší i problémy s břehovými nátržemi. Ty vznikají například podél Líštnice, upadá tak komunikace, která je navíc jedinou, jež do lokality Líštné vede. Nutné zpevnění břehů je 25milionovou investicí, což je skutečně velký zářez do rozpočtu,” přiblížila problémy primátorka, která se tak dohodla s Povodím Odry na spolupráci a společně chtějí žádat o dotační přispění k vyřešení situací.

Zídka u potoka Líštnice se drolí, bude nutné ji opravit. Foto: mr

Rybáře na schůzce zastupoval Libor Kocinec, rovněž třinecký zastupitel, který má na starost v Územním výboru Českého rybářského svazu Ostrava čistotu vody a životní prostředí v Moravskoslezském kraji.

„Územní svaz Ostrava asi půl roku pracuje na projektu budování jednoduchých splávků, tzv. prahování. V podstatě si bereme vzor z našich předků, kdy se na každém toku, tam, kde to jen bylo možné, upevňovaly dřevěné kmeny, jež plnily funkci splávku. Tyto jednoduché stavby stabilizovaly dno a vytvářely zádržné prvky. Pod kmeny vznikaly tůňky a úkryty pro ryby a jiné vodní živočichy,“ popsal Kocinec a podotkl, že pokud se projekt podaří zrealizovat komplexně po celém toku Líštnice, vznikne vzor jedinečné spolupráce. „Ochráníme tak současně majetek města, zadržíme vláhu v krajině a vytvoříme živočichům biotop,“ dodal Libor Kocinec a poděkoval primátorce Věře Palkovské za svolání pracovního setkání, které spojilo zájem rybářů, města i ochrany přírody.

Voda, zdejší potoky, bystřiny a dominantní řeka Olše, která protéká centrem města, vytvářejí také prostředí, jež láká řadu lidí k relaxaci. „Proto jsme se dohodli, že společně vytvoříme klidové zóny, kde si budou moci Třinečané odpočinout, relaxovat, osvěžit se. A tyto zóny budou rovnou dvě, jedna určena pro rodiny s dětmi, druhá pak pro pejskaře a jejich čtyřnohé parťáky,” těší se z nových projektů, do jejichž přípravy se město pustí ještě letos, Věra Palkovská.

Další zprávy z regionu