Třinec ukáže ostatním městům směr

Až město Třinec začne stavět Centrum pro aktivní seniory, budou u toho i lidé z Ministerstva průmyslu a obchodu. Důvod? Vzájemná spolupráce při zavádění nové metody do stavebnictví.

Primátorka Třince Věra Palkovská při podpisu memoranda. Foto: archiv ministerstva

Město Třinec je průkopníkem nové metody ve stavebnictví BIM (Building Information Modelling). Pomocí ní již postavilo tělocvičnu mezi Základní školou Gustawa Przeczka a sousední Jubilejní Masarykovou základní školou. Primátorka Třince Věra Palkovská nyní podepsala memorandum s ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem. Prohlášení se týká vzájemné spolupráce a koordinace postupů při výstavbě Centra pro aktivní seniory. Metoda BIM je totiž v České republice doslova v plenkách a schází odpovídající národní standardy pro její využití. Třinec taj ke opět průkopníkem a uhlazuje cestu městům i podnikatelům, kteří chtějí metodu BIM využít.

„Město se chová jako dobrý hospodář a toto memorandum je výsledkem spolupráce s ministerstvem průmyslu a obchodu, které si velmi ceníme a která započala v roce 2015 na cestě k pasportizaci a digitalizaci informací o majetku města. Jsme průkopníky v této oblasti a máme za cíl přetvářet moto třemi kroky napřed do každodenní reality, kdy chceme využít dostupné technologie této doby a propojit je s informacemi o majetku města,“ zdůraznila primátorka Věra Palkovská.

Spolupráce mezi městem a ministerstvem bude probíhat formou metodické a formální podpory, vzájemné informovanosti o aktuálním průběhu stavebního projektu, zpětných vazbách a interakcích na podněty, a to z hlediska všech zúčastněných stran. V průběhu stavby se také budou konat schůzky a prezentace.

Více si k tématu můžete přečíst zítra v Třineckém hutníku.

 

Další zprávy z regionu