Třinec vyhlásil bezpečnostní desatero

O ochraně před nákazou novým typem koronaviru jedná intenzivně statutární město Třinec. Vyhlásilo dokonce bezpečnostní desatero, jak předejít nákaze. Nabádá mimo jiné k nošení roušek.

Pokud lidé nemají jednorázové roušky, mohou si textilní ušít doma. Foto: mr

Město Třince oslovuje všechny své občany: přišel čas na maximální vzájemnou ohleduplnost. „Pamatujme, že panika a stres oslabuje, odpovědnost a ohleduplnost pomáhá. Je nutné dodržovat pravidla krizové situace, které povedou k ochraně nás všech. Věřím, že to společně zvládneme,“ vzkazuje lidem primátorka Třince Věra Palkovská.

Bezpečnostní desatero

  1. Jedním z klíčových opatření proti rapidnímu šíření koronaviru je fyzický odstup od ostatních zhruba dva metry. Virus se šíří kapénkami, a pokud se setkáme s někým, kdo je nakažený, tato vzdálenost výrazně snižuje riziko přenosu.
  1. Neopouštějte své domovy až na výjimky, mezi které patří cesta do zaměstnání nebo nezbytná cesta za rodinou a blízkými osobami. Zvolte si jednoho člena rodiny, který bude docházet na nákup potravin, léků a jiných zdravotních pomůcek, ale myslete na zdraví své i svého okolí a při cestě ven si vezměte roušku.
  1. Nemáte-li roušku z lékárny, ušijte si ji podle návodu, který najdete na internetu, v krajním případě si vezměte šátek.
  1. Vyhýbejte se veřejné dopravě, pokud je to možné, omezte rodinné návštěvy, omezte všechna setkání s přáteli, nepodávejte si s nikým ruku. Dodržujte hygienu, umývejte si ruce teplou vodou a mýdlem.
  1. Na zdravotní procházku do lesoparku nebo do přírody je možné po zvážení vyjít. Ideálně pouze s lidmi, se kterými žijete. Používejte zdravý rozum a udržujte co možná největší odstup od ostatních lidí. Dát si někde v sraz s dalšími lidmi je špatně.
  1. Pokud si potřebujete vyřídit nezbytné úřední záležitosti na magistrátě města, nejdříve si zavolejte nebo využijte kontakt e-mailem. Navštívit magistrát mohou občané pouze s ústní rouškou (nebo obdobnou ochranou).
  1. Starší lidé by se neměli ostýchat požádat o pomoc například s nákupem. Přirozený by měl být náš zájem o sousedy, o nichž víme, že jsou nemocní či osamělí. Nabídnout jim pomoc je víc než slušnost. K pravidlům krizové situace by mělo patřit udržovat základní lidské hodnoty, jako je soucit a empatie.
  1. Nabízíme občanům Třince, kteří jsou karanténě, nebo si nemohou vlastními silami ani s pomocí příbuzných a známých zajistit základní potraviny, zprostředkování informací o možnostech jejich zajištění. V případě potřeby se obracejte na Odbor sociálních věcí Magistrátu města Třince, oddělení sociální pomoci, telefonní číslo 558 306 363. V odpoledních hodinách a o víkendu můžete v případě krajní nouze využít telefonní linku na Městskou policii Třinec 558 325 376.
  1. Sledujte důvěryhodné weby, vyhodnocujte informace podle zdravého rozumu, dejte si pozor na nepravdivé hoaxy spojené s tématem koronaviru. Doporučujeme sledovat stránky statutárního města Třince www.trinecko.cz, stránky Státního zdravotního ústavu www.szu.cz, ministerstva zdravotnictví www.mzv.cz nebo Vlády ČR www.vlada.cz.
  1. Vyhýbejme se riziku a udržujme si optimismus, že vše bude v pořádku. Jde o osobní odpovědnost každého za zdraví nás všech.

Další zprávy z regionu