Třinecký komorní orchestr oslavil padesátiny

Jubilejním koncertem oslavil minulou neděli své 50. výročí Třinecký komorní orchestr. Věrní posluchači zaplnili divadelní foyer až po horní ochoz a pořadatelé museli přidávat na poslední chvíli desítky židlí pro hudbu milující publikum.

Třinecký komorní orchestr vznikl v roce 1972. Foto: EP

První část koncertu patřila barokním dílům Telemanna, Vivaldiho a žijícím tvůrcům. Od devadesátilétého skladatele filmové hudby Johna Williamse zazněla melodie z Oscary ověnčeného filmu Schindlerův seznam a od 77letého Johna Ruttera Suita pro smyčce. V druhé části vystoupili s Třineckým komorním orchestrem, který už 36 let vede Alena Kostková, jejich bývalí kolegové a spolupracovníci, kteří s nimi hráli na mnoha místech Evropy.

Za spolupracující sbory zazpíval za doprovodu orchestru třinecký ženský sbor CZKW Cacciniho skladbu Ave Maria. Ovšem v padesátileté historii orchestr koncertoval i s Pěveckým sdružením Martinů, polským sborem Hutnik, Štývarovým dětským sborem a ženským sborem Camerata. Koncert D dur pro klavír a orchestr přišla zahrát klavíristka Daniela Vondráčková, která před dvaceti lety v orchestru hrála na continuo.

O překvapení večera se postaral houslista Tomáš Kadlubiec, český koncertní mistr italského Mitteleuropa orchestra, který si za bývalými kolegy odskočil zahrát jednu větu z Vivaldiho Čtvero ročních dob. „Chtěl jsem přijet a vidět, jak se historie orchestru láme do své další padesátky,“ řekl po koncertu.

Závěr slavnostního večera patřil, jak už se stalo v Třinci dobrým zvykem, společnému vystoupení současných i bývalých členů orchestru. Zazněla uchu lahodící Bachova skladba Air, která publikum nadchla, takže hudebníci museli přidat od Vivaldiho Il Cardellino. Za doprovodu flétny v rukou Aleny Kostkové mohli všichni slyšet, že je nejen výtečnou violistkou, ale i flétnistkou a především osobností třinecké kultury.

Před 20 lety, když orchestr slavil třicátiny, popsala Alena Kostková jeho budoucnost takto: „Chtěla bych dosáhnout toho, aby stále byl. Aby to jeho členy nepřestalo bavit. Nejvyšší metou je, aby si vždy našli čas a hráli s radostí.“ A zdá se, že se jí to podařilo. Na posledním koncertu všichni, kdo vystoupili, hráli s radostí a pro radost publika, u něhož sklidili ovace ve stoje. Tentokrát v Třinci, ale mnohokrát i za hranicemi města, ale i republiky.

Třinecký komorní orchestr vznikl v roce 1972 původně jako smyčcový orchestr z žáků a absolventů lidové školy umění. Měl jedenáct členů a u jeho zrodu stál Bronislav Kalina, který orchestr vedl, ale také pro něj upravil celou řadu skladeb. Orchestr se účastní mezinárodních festivalů, koncertuje s vlastním programem a doprovází pěvecké sbory.

Další zprávy z regionu