TŽ na konferenci metalurgů

Odborníci z řad metalurgů z Česka, Slovenska a Polska se minulý týden sjeli do Ostravy. Centrem dění dvoudenní mezinárodní konference Iron and Steelmaking „Modern metallurgy“ byl kampus VŠB–TU Ostrava.

Zástupci třinecké hutě obdrželi čestné uznání. Foto: VŠB-TU

O výrobě oceli v Třineckých železárnách hovořil Jiří Cupek z odboru Technologie a výzkum, který je zároveň předsedou České hutnické společnosti.

Jiří Cupek spolu s Jiřím Cibulkou, Davidem Bockem a Tomášem Huczalou obdrželi čestné uznání za rozvoj spolupráce TŽ a VŠB, Fakultou materiálově-technologickou. V druhém dni akce čekala účastníky návštěva laboratoří.

Další zprávy z regionu