Upamiętnić polskich poetów, artystów i działaczy PZKO

„Pierwszy raz złożyliśmy kwiaty przed dwoma laty. Z pomocą pani prezes PZKO Heleny Legowicz, kontynuujemy nasze działania, zmieniając miejsca i osoby, które chcemy upamiętnić. W tym roku są to poeci, artyści oraz prezesi kół PZKO”, powiedziała, konsul generalna RP w Ostrawie.

W dniu Wszystkich Świętych pamiętano o polskich artystach i działaczach w regionie. Foto: mc

W dniu Wszystkich Świętych konsul generalna Izabella Wołłejko-Chwatowicz, konsul Edyta Wodzyńska-Andreewa oraz prezes PZKO Helena Legowicz odwiedziły cmentarze w Orłowej-Porębie, Karwinie-Mizerowie, Trzyńcu i Wędryni. „Upamiętnianie miejsc pamięci Polaków, którzy umarli poza granicami RP, jest jednym z priorytetów Ministerstwa Spraw Zagranicznych, ale również jednym z priorytetów wpisanych w program współpracy Rządu RP z Polonią i Polakami za granicą”, powiedziała konsul generalna podczas wizyty w Trzyńcu.

Wskazała, że w tym roku konsulat upamiętni poetów, artystów, ale też prezesów kół PZKO, którzy odeszli w ubiegłym roku. W Orłowej-Porębie konsul złożyła kwiaty na grobie Haliny Kowalczyk, Wiesława Adama Bergera, Tadeusza Wratnego oraz Tadeusza Bergera, w Karwinie-Mizerowie zaś odwiedziła miejsce spoczynku Eugeniusza Matuszyńskiego oraz Tadeusza Puchały.

W Trzyńcu konsul generalna odwiedziła zarówno stary, jak i nowy cmentarz upamiętniając Ludwika Cienciałę, Bronisława Liberdę i Gustawa Przeczka. Nie przypadkiem więc obecna była Anna Jeż, dyrektor trzynieckiej Szkoły Podstawowej im. Gustawa Przeczka. Wspomniała jego zasługi i bogatą działalność twórczą, społecznikowską i edukacyjną. W 2013 roku, w setną rocznicę urodzin Gustawa Przeczka, zdecydowaliśmy się, że to właśnie on zostanie patronem naszej szkoły”, przytoczyła Anna Jeż.

Na wędryńskim cmentarzu zapalono znicze na grobie Jerzego Cieńciały, patrona miejscowego zespołu teatralnego oraz Józefa Kaszpera, długoletniego prezesa Miejscowego Koła PZKO w Wędryni.

„1 listopada jest tradycyjnym dniem, kiedy przypominamy sobie osoby, które odeszły, jednak nie jedynym. Również w dniu 2 maja, w dniu Polonii i Polaków za granicą, przypominamy sobie osoby, które były największymi głosicielami języka polskiego i najbardziej zasłużyły się o utrzymanie polskości, nie tylko na Zaolziu, ale na całym świecie”, podsumowała konsul generalna Wołłejko-Chwastowicz dodając, iż więcej informacji na temat opieki nad polskimi miejscami pamięci za granicami można znaleźć na stronie Instytutu Polonika.

Další zprávy z regionu