Úspěchem je v Bystřici klidová zóna Hluchová

Vedení Bystřice má jasný signál od občanů, co považují za priority v obci. Jedná se o výstup z veřejného fóra, které na konci dubna hostilo sborové centrum LECAV.

Veřejné fórum hostilo sborové centrum LECAV. Foto: tm

Sloužení samotných účastníků setkání bylo opravdu pestré. „Cílem bylo, aby se zde sešel reprezentativní vzorek obyvatel. Proto nechyběli zástupci 21 neziskových organizací, podnikatelského sektoru i veřejné správy. V potaz bylo bráno i generační zastoupení,“ vysvětlil starosta Bystřice Roman Wróbel. Podle něj vedení obce na tomto fóru nechtělo slyšet, co je dobré, ale naopak to, kde jsou rezervy, co chybí.

„Jedná se o zpětnou vazbu. Lidé, kteří na fórum přišli, nám dají podněty. Ale nikde není řečeno, že do každého nápadu se ihned vrhneme. Musíme si uvědomit, že nad tím vším je ještě strategický plán rozvoje obce, což je závazný dokument,“ dodal starosta.

A jaký signál z fóra vzešel? Příchozí jako nejvyšší prioritu chtějí zvýšení retence (zadržení) vody v krajině. Druhým v pořadí je časově omezené parkování u Teska. Na třetím a čtvrtém místě skončily dva návrhy: 24hodinová péče o seniory v DPS a cyklostezka ve směru na Nýdek. Námětů bylo víc, ale mezi ostatními neměly velkou podporu.

„Jsme rádi, že lidé přinášejí nové a nové myšlenky, a je na zastupitelstvu, aby si v těchto nápadech udělalo inventarizaci a řeklo, co je reálné, a co není,“ řekl Wróbel. „Nicméně tady tvoříme inkubátor prima nápadů, a když nastane situace, že to umožní rozpočet a předpisy, budeme mít kde sáhnout a budeme rádi, že některý z nich se podaří zrealizovat,“ dodal starosta.

Veřejné fórum se v obci konalo již vloni a Bystřičtí mohou hodnotit. Úspěchem je například klidová zóna kolem potoka Hluchová. „Místo se stále snažíme zatraktivnit. Vloni jsme ho obohatili o beach volejbalové hřiště, v letošním roce plánujeme výstavbu fotbalového plácku s umělým povrchem, do budoucna chceme postavit veřejné osvětlení v celé lokalitě, ale brzdí nás byrokratická zátěž. Hluchová má obrovský potenciál, ale nechceme, aby se z ní stalo Václavské náměstí, a takto k tomu přistupujeme,“ předeslal Wróbel.

Na druhou stranu ne každý nápad lze lehce zrealizovat. Zdejší lidé například touží po kulturním domě. „Také by se mi líbilo mít v Bystřicí obrovský kulturák a velké jeviště. Vytíženost by jistě byla. Ale šlo by o velikou investici a museli bychom začít úplně od prvních kroků – například, kde stavět. Také je nutno si uvědomit, že by nešlo o výdělečný projekt, jsem v tomto směru spíše skeptický,“ vysvětlil první muž Bystřice, který si cení, že lidé začínají vnímat základní věci – že tady jsou zdravá města.

„To není jen vymezení slovem zdravý, ale je to přátelská obec, v čemž spočívá zapojování lidí do věci veřejných. Je to vazba na to, co se v obci děje,“ upřesnil Wróbel a posteskl si, že je špatně, když spousta nařízení a vyhlášek způsobuje u lidí apatii a tím vymírá spolkový život. „Jsem rád, že u nás to neplatí. Těšínské Slezsko je asi natolik svébytné území, kde to žije, spolky a organizace jsou aktivní, mají pestrou nabídku pro ostatní, i proto sázíme na myšlenku participativního rozpočtu. Cílem je, že nejen obec bude podporovat spolky. Chceme, aby lidé sami chodili s podněty, komu a kolik přispět. A o tom nerozhodne obec, ale hlasováním občané,“ uzavřel starosta.

Další zprávy z regionu