Uzavírka nadjezdu změní dopravu na cestách ve městě

Už za pár dnů, v úterý 1. března, se uzavře veřejnosti nadjezd na ulici Závodní. Lidé si budou muset na půl roku zvyknout na objížďky i zdržení se v kolonách.

Nadjezd bude plně průjezdný až do jara. Foto: Marek Džupin

Dopravu v centru znepříjemní ve dvou termínech v březnu i zúžení komunikace pod nadjezdem do jednoho pruhu a mohou se tak tvořit dlouhé kolony. Rada od města proto zní: „Zkuste alternativní způsob dopravy. Ulehčí se vám, ale i životnímu prostředí.“

Město se na rekonstrukci nadjezdu připravovalo dlouho, a to ve spolupráci s Třineckými železárnami (TŽ), Policií ČR, dopravci, ale třeba i s předsedy osadních výborů a řediteli škol. „Myslím si, že nejnáročnější bude první týden uzavření nadjezdu, pak si na to snad všichni zvykneme,“ je přesvědčená primátorka Třince Věra Palkovská.

Radnice je připravena na to, že se na ni lidé budou obracet s návrhy na různá zlepšení. „Budeme se okamžitě zabývat podněty od občanů a řešit je. Až čas ukáže, jaké cestičky do práce si třeba naši občané najdou, kde se budou tvořit kolony a kudy se zase bude dát projíždět lépe,“ podotkla primátorka.

Styčnou osobou pro dopravu v tomto náročném období bude za magistrát Lada Bartošová z oddělení správy dopravy a pozemních komunikací. Lidé se s podněty či dotazy mohou obracet právě na ni, a to telefonicky na číslo 558 306 296.

Objízdné trasy
Hlavní objízdnou trasou bude objížďka po ulici Frýdecké až k okružní křižovatce u čerpací stanice Shell, pokračováním po staré silnici I/11 Oldřichovicemi až ke křižovatce s místní komunikací na ulici Na Aleji, kde se průjezdem Kanadským lesem řidič dostane přes městskou část Kanada po ulicích Na Aleji, Na samotách, Míru až k ulici Závodní a hlavní bráně Třineckých železáren.

„Řidiči osobních aut jistě najdou další trasy, které nebudou označeny jako objízdné, nicméně i na nich je nutné počítat s kolonami. Lokalitu budou monitorovat strážníci Městské policie Třinec a Policie ČR, případně budou usměrňovat a řídit dopravu,“ upozornila Lada Bartošová.

Jak budou jezdit autobusy?
Spoje linek, které končí na zastávce Třinec, aut. st. pod Kanadou (čili 706, 709, 710, 711, 714), svou trasu ukončí na autobusovém stanovišti. Cestující projdou podchodem k bráně Koksovna. Průchod podchodem bude zachován jak pro pěší, tak pro cyklisty, kteří zde svá kola povedou.

Vedle brány Koksovna bude zřízena náhradní autobusová zastávka Třinec, Koksovna – náhradní zastávka. Ta bude označená vodorovným i svislým dopravním značením (označníkem, na kterém bude vyvěšen jízdní řád).

Z této náhradní zastávky bude vedena kyvadlová doprava autobusy městské i příměstské dopravy, která bude zajišťovat obsluhu zastávky Třinec, aut. st. pod Kanadou a zastávek v městských částech Konská, Konská-Podlesí, Kanada a Nebory. Autobusy se budou otáčet za bránou Koksovna.

Pro žáky základních škol, kteří dojíždějí z městských částí Kanada a Konská-Podlesí, bude veden přímý spoj přes Kanadský les na autobusové stanoviště a zastávku Základní škola (U Splavu) po lince 704 a 716. Rovněž v odpoledních hodinách bude veden přímý spoj ze zastávky Třinec, základní škola a autobusové stanoviště.

Výlukový jízdní řád a další podrobnosti najdou lidé na webu města www.trinecko.cz či na www.kodis.cz,  www.jizdnirady.cz.

Jak z Lyžbic na Sosnu?
Stávající trasy městské autobusové dopravy z Lyžbic například do Nemocnice Třinec a zpět budou rekonstrukcí dotčeny pouze tím, že komunikace pod nadjezdem bude v určité době zúžená do jednoho pruhu, a mohou se tak tvořit dlouhé kolony a může se stát, že návazný spoj z autobusového stanoviště cestující nestihnou.

Jak z Jablunkova či Bukovce?
Spoje ze směru od Jablunkova nebo Českého Těšína končící na autobusovém stanovišti pod Kanadou, budou svou jízdu končit na třineckém autobusovém stanovišti.

Spoje ze směru od Jablunkova, které běžně pokračují dále do areálu TŽ, budou dále vedeny od zastávky autobusového stanoviště přes ulici Nádražní a Těšínskou a zastávky Konská, žel. st. Konská, PZ u mostu do areálu TŽ kolem válcovny C přes celý areál až na zastávku Třinec, aut. st. pod Kanadou, kde se otočí a pojedou zpět, tedy opačným směrem, čímž dojde k částečným posunům časů příjezdu a odjezdu ze zastávek uvnitř areálu.

Lada Bartošová ujišťuje, že odbor dopravy bude o situaci a případných doplněních či změnách průběžně informovat.

Město bude ve spolupráci se všemi zainteresovanými subjekty situaci průběžně monitorovat a vyhodnocovat. Ukáže-li se potřeba změn, bude hledat reálné možnosti, jak občanům vyjít vstříc, například i úpravou výlukových jízdních řádů.

Další zprávy z regionu