V archeoparku začala oprava fortifikací

V Archeoparku v Chotěbuzi-Podoboře se pustili po řadě jednání a pečlivých příprav do opravy chátrajících dřevěných fortifikací – palisád, věže a komorové slovanské hradby. Projekt si vyžádá celkem pětadvacet milionů korun.

Návštěvníci mohou při opravách vidět v akci přímo archeology. Foto: Muzeum Těšínska

V červnu došlo k výběru dodavatele opravy i ke sjednání dohody o provedení záchranného archeologického výzkumu, který musí opravám předcházet. Zajistí jej Archeologický ústav Akademie věd ČR v Brně. Končí tím doba předchozích administrativních a projektových příprav.

„Pokud nedojde k nepředvídaným okolnostem, budou stavební práce probíhat až do závěru roku 2019, kdy by měl být celý opravený areál předán Muzeu Těšínska k užívání. Obnova dřevěných palisád a hradeb se může uskutečnit díky finančním prostředkům, poskytnutým z evropského projektu česko-polské přeshraniční spolupráce s názvem Toulky údolím Olše / Wędrówki Doliną Olzy. Celá oprava si vyžádá náklady přesahující 25 milionů korun,“ okomentovala Iva Lupková, mluvčí Muzea Těšínska, které uspělo se svou žádostí o dotaci společně se svým partnerem – nedalekou polskou obcí Hażlach.

Také polský partner již v realizaci pokročil a vybral dodavatele na opravu historické sýpky, v níž vznikne Dům přírodovědce. I zde budou náklady kryty z evropské dotace, jejich výše je srovnatelná s náklady na českou část projektu. Obě místa spojí díky uvedenému projektu také cyklotrasa a v budoucnu i řada společných aktivit pro veřejnost, zejména pro rodiče s dětmi a mládež.

„Po dobu oprav nedojde k uzavření Archeoparku. Nadále je plně k dispozici nová vstupní budova s expozicemi, dílnou a promítacím sálem,“ dodala Lupková s tím, že v souvislosti s předáním prostoru v tzv. akropoli dodavateli však muzeum muselo přistoupit k omezením v programové nabídce. Návštěvníci se také musí připravit na omezení pohybu po areálu repliky slovanského hradiska pro zachování jejich bezpečnosti.

„Na druhé straně mohou právě v době realizace oprav nahlédnout přímo v terénu pod ruce skutečných archeologů. A také získat i nevšední možnost pozorovat při práci tesaře a další odborné pracovníky dodavatelské firmy,“ uzavřela mluvčí.

Další zprávy z regionu