V Bystřici letos podporují spolky jiným způsobem

Nejasná situace ohledně pandemie koronaviru na začátku roku zapříčinila, že v Bystřici se pro letošek rozhodli dotovat spolkovou činnost v obci jiným způsobem.

Ilustrační foto: tm

„Nikdo neměl tušení, jak se situace s koronavirem bude vyvíjet, a spolkový život nejen v naší obci téměř ustal. Proto jsme se rozhodli, že spolky nemusí o dotaci pro svou činnost požádat na jaře, ale průběžně. Konkrétně, dle dané situace,“ nastínil starosta Bystřice Roman Wróbel.

Představitelé obce tak budou jednotlivé žádosti posuzovat průběžně, jakmile někdo o dotaci požádá. Jedno ale bylo jisté hned na začátku – pro spolkovou činnost obec vyčlenila v rozpočtu jeden milion korun s tím, že dotace budou poskytovány maximálně do výše loňského příspěvku.

Na červnovém zasedání se zastupitelé obce zabývali žádostí Tanečního souboru Bystrzyca. „Soubor žádal o 100 tisíc korun. Po konzultaci s finančním výborem navrhuji schválit dotaci 55 tisíc korun, tedy stejně jako loni,“ řekl svým kolegům Wróbel.

„Vzhledem k tomu, že soubor Bystrzyca je nejstarším souborem v obci a reprezentuje nás nejen u nás, ale i v širokém okolí, navrhuji dotaci v plné výši 100 tisíc korun,“ oponoval zastupitel Ladislav Olšar.

Starosta mu za jeho šlechetnost poděkoval, ale zároveň mu připomenul, že v balíku je na rozdělení pouze milion korun a nikomu ze žadatelů se nenavýšila dotace ve srovnání s loňskem „Ale nic nebrání tomu, abychom v příštím roce operovali v tomto směru s větším balíkem peněz,“ doplnil Wróbel.

První muž Bystřice zároveň zdůraznil, že v letošním roce byli všichni dosavadní žadatelé nějakým způsobem ve svých žádostech kráceni. „A určitě by nebylo vůči nim fér, kdybychom najednou někomu přiřkli plnou výši. Navíc 55 tisíc korun je částka, se kterou soubor počítá,“ pokračoval Wróbel.

Po ukončení debaty přišlo ke slovu hlasování – dle jednacího řádu nejprve o návrhu Ladislava Olšara, který požadoval dotaci 100 tisíc korun. Návrh neprošel a představitelé obce následně souboru Bystrzyca schválili částku 55 tisíc korun.

Další zprávy z regionu