V Bystřici plánují proměnu centra

Estetizace a celkový vzhled centra obce bylo tématem veřejného fóra, které se uskutečnilo na sklonku června v Bystřici.

Veřejné fórum v Bystřici. Foto: tm

Přítomným zastupitelům a zástupcům spolků, občanů, podnikatelské sféry a obecního úřadu byly představeny návrhy na proměnu nejen oblasti v samotném centru obce, ale rovněž u domu s pečovatelskou službou (DPS).

Co se týče samotného centra, na vyskakování zde moc není, protože většina pozemků je v rukou soukromých vlastníků. Přesto se počítá se zatraktivněním místa před obchodem Tesco, kde přibydou lavičky i zeleň, či místa u hodin a pomníku. Zvětšeno má být parkoviště.

Zajímavě působil návrh, který fóru představili zástupci firmy Fris architekti. Jedná se o volné místo ve svažitém terénu za prodejem zmrzliny směrem ke Hluchové. Vzniklo by zde přírodní hlediště s altánem pro pořádání menších akcí. „Proč do návrhu zatraktivnění centra není vzat i kruhový objezd?“ zněl jeden z dotazů. „Je to dobrá otázka, bohužel kruhový objezd není v majetku obce, ale je součástí silnice III. třídy,“ reagoval starosta Bystřice Roman Wróbel.

Jako druhý byl představen prostřednictvím filmového vizuálu prostor u DPS – od silnice vedoucí na Nýdek až po ulici u hlavního vstupu do DPS. Přítomní ve filmu viděli množství místa k odpočinku a relaxaci, všude bylo plno květin a okrasných dřevin.

Více se dočtete v aktuálním vydání Třineckého hutníku.

Další zprávy z regionu