V Bystřici vyčistili nádoby na odpad

Čištění a dezinfekce všech kontejnerů na směsný komunální odpad proběhly poslední srpnový týden v Bystřici. Na území největší obce nejen v našem regionu je 40 těchto nádob, a to především u bytovek.

Po vysypání bude nádoba ihned vymyta. Foto: DH

„Naše společnost disponuje speciálním popelářským vozem, který do jedné komory vyprázdní kontejner nebo popelnici a sklopenou nádobu následně pomocí rotujících trysek a pod velkým tlakem umyje vodou s přídavkem dezinfekčního prostředku. Použitá voda posléze končí v čistírně odpadních vod,“ uvedl vedoucí komunálních služeb společnosti Smolo Tomáš Ondraszek s tím, že mycí cyklus trvá zhruba devět vteřin.

Dodal, že obce mají stále větší zájem o pravidelné mytí nádob na tříděný nebo směsný komunální odpad a úklid svozových hnízd. „Není to jen otázka covidu, ale snahy o estetizaci odpadových míst. Obce chtějí lidi motivovat k tomu, aby více a s rozmyslem třídili a aby sami měli zájem udržet své okolí čisté,“ doplnil Ondraszek.

„Kromě zvýšení funkčnosti a vzhledu vnímáme čištění odpadních nádob jako další osvětový nástroj směrem k občanům v citlivé problematice odpadového hospodářství,“ řekl bystřický starosta Roman Wróbel. „Společně se společností Smolo permanentně apelujeme na občany, aby třídili odpad a usilovali o snížení objemu směsného odpadu. Je to jediná cesta k tomu, abychom nemuseli občanům zvyšovat poplatky za svoz komunálního odpadu,“ dodal na závěr první muž Bystřice.

Další zprávy z regionu