V bývalé obecní hospodě bude knihovna

Přes dva roky nejsou využity prostory v přízemí budovy obecního úřadu v Komorní Lhotce, které desítky let sloužily jako pohostinství. Obec nyní chce do bývalé hospody zvané Kavárna přemístit knihovnu.

Zastupitelé Komorní Lhotky se sešli v prostorách, kam se bude stěhovat knihovna. Foto: ab

Knihovna sídlí v nevyhovujících prostorách ve druhém patře stejné budovy. „Pro starší občany je to špatně dostupné. Navíc, začíná nám tam ‚sedat‘ strop. Tady máme místnost, která je nevyužita. Předkládáme návrh přemístit sem knihovnu,“ uvedl starosta Ivo Sztefek na březnovém zasedání zastupitelstva, které se konalo právě v bývalé Kavárně. Doplnil, že místnost má samostatný vchod zvenku a nebyl by problém uzpůsobit ji na bezbariérovou.

Možnost popovídat si v Kavárně u kávy či piva lidé měli naposledy na podzim 2018. Hospoda neměla kuchyni, hostů ubývalo, tržby slábly, a tak soukromá provozovatelka dala výpověď. Nového nájemce se obci nepodařilo najít.

Myšlenku přemístit do bývalé hospody knihovnu posílila možnost získání dotace na úpravu prostor ve výzvě Místní akční skupiny Pobeskydí. Místostarosta Jaroslav Szromek předeslal, že vzhledem k velikosti místnosti by se tam vešlo více regálů na knihy a zbyl by i prostor pro stolky se židlemi, takže lidé by si tam mohli posedět u kávy a zákusku. „Stolečky by se daly srazit pro možnost pořádání besed a podobně,“ doplnil. V budoucnu by knihovna mohla poskytovat také služby informačního centra.

Podle vedení obce by se současná doba, kdy je kvůli epidemické situaci všechno zavřené, dala využít k úpravě prostor a přestěhování knihovny. Záměr podpořilo všech devět přítomných zastupitelů.

„Vidím v tom velikánské plusy, velký potenciál,“ neskrývá radost místní knihovnice Katarína Charbuliaková. Připomněla, že prostory bývalé hospody byly nedávno zmodernizovány, jsou kvalitnější, větší a příjemnější než místnosti ve druhém patře, kde je knihovna nyní. „Velkou předností bude lepší přístupnost a bezbariérovost,“ řekla a doplnila, že už obec podala žádost o dotaci.

Další zprávy z regionu