V centru Písku bude odpočinková zóna

Do revitalizace odstaveného ramene řeky Olše poblíž kulturně-sportovního areálu se chtějí pustit v Písku.

Zpustlé prostranství poblíž sokolovny prokoukne. Foto: ba

Nevzhledné a zpustlé prostranství podél svahu za sokolovnou, na němž se nachází vodní plocha, hodlá obec upravit. „Dříve zde byl rybník, na kterém se v zimě bruslilo. Teď je zanesený nánosy bahna, leží v něm převrácené stromy, kolem je spousta křoví,“ popsala starostka Písku Věra Szkanderová.

Díky připravované revitalizaci by pod svahem táhnoucím se od sokolovny směrem k workoutovému hřišti měly vzniknout tůňky. Počítá se rovněž s úpravou stávajícího stromořadí a vytvořením zpevněné plochy s mobiliářem a přístřeškem. „V centru obce by tak mohla vzniknout nová odpočinková zóna pro naše občany, kteří by se zde mohli procházet, opéct si buřty a podobně. Zkrášlené místo naší obci dodá na atraktivitě,“ pokračovala starostka.

Projekt revitalizace odstaveného ramene Olše už je hotový. „Podáme žádost o stavební povolení a budeme žádat o dotaci z operačního programu Životního prostředí na zadržování vody v krajině,“ předeslala Věra Szkanderová.

Další zprávy z regionu