V Českém Těšíně opět čekají řidiče omezení

Druha etapa nároč­né rekonstrukce kanalizace pod ulicí Jablunkovská začala. Někte­rá omezení tak řidiči už pociťují, další budou následovat. Současně bude od dubna kraj opravovat dvě významné silnice a mosty na nich.

Řidiči si užijí komplikace v dopravě. Foto: Filip Muroň

„Stávající kanalizační stoka po­chází z poloviny 50. let minulého století. Tomu odpovídá špatný technický stav potrubí a souvisejí­cí infrastruktury. Stavbu je nutné koordinovat a realizovat v před­stihu s projektem Rekonstrukce silnice II/468 Český Těšín,“ uvedl mluvčí Severomoravských vodo­vodů a kanalizací Ostrava Marek Síbrt. Rekonstrukce se dotkne 1250 metrů kanalizace, z níž však jen třetina bude opravována skr­ze otevřené výkopy. Zbývajících 843 metrů pak dělníci opraví bez­výkopovou technologií.

„V průběhu roku si řidiči zo­pakují i průjezd autobusovým stanovištěm a řadu dalších do­pravních omezení, která zažili v loňském roce.“Dorota Havlíková, mluvčí českotěšínské radnice

Tyto manévry postupně ome­zí běžný provoz na Jablunkovské ulici. Nyní se jedná jen o zužení, jakmile se však stavaři dosta­nou k bývalému areálu ČSAD a obchodnímu centru Tesco, bude nezbytné přikročit i k omezování pomocí světelné signalizace.

Další uzavírky pak řidiče čekají od dubna, kdy kraj zahájí pláno­vanou rekonstrukci dvou mostů. Prvním je ten na Jablunkovské u křižovatky s ulicí Pod Zvonek, druhým pak most na Karvinské ulici u křižovatky s Hřbitovní.

„V průběhu roku si řidiči zo­pakují i průjezd autobusovým stanovištěm a řadu dalších do­pravních omezení, která zažili v loňském roce,“ řekla mluvčí Čes­kého Těšína Dorota Havlíkova. Dojde totiž k dalšímu uzavření křižovatky ulic Jablunkovská, Os­travská, Viaduktová a Karvinská. Toto omezení však bude mít vliv i na mezinárodní dopravu, protože bude uzavřen i most Družby. Od tohoto počinu si město slibuje zklidnění dopravní situace. Kvůli zmíněným krokům dozná omeze­ní i provoz linek MHD a po určité období budou všechny linky kon­čit už na autobusovém stanovišti.

„Řidiče i chodce neminou znač­ná dopravní omezení, která svým rozsahem překonají ty z uplynulé­ho roku. Jednali jsme s investory, aby tyto opravy na sebe ideálně navazovaly a občané a motoristé byli dopravními omezeními co nejméně obtěžováni. Pozitivním výsledkem bude zcela nový po­vrch obou zmíněných výpadovek z centra města a zlepšení stavu mostů,“ řekl vedoucí oddělení dopravy těšínské radnice Tomáš Hloušek. Stavební práce potrvají v závislosti na klimatických pod­mínkách několik měsíců.

Další zprávy z regionu