V Českém Těšíně vyčistili přes 600 kontejnerů na odpad

Do čištění kontejnerů na komunální odpad se pustili v Českém Těšíně. Ve druhé polovině června vymyli bezmála 650 nádob o objemu 1100 litrů na směsný a separovaný komunální odpad.

Nádoby na odpad se vymývají dvakrát ročně. Foto: archiv města

Čištění kontejnerů je dobrovolné, zákon takovou povinnost městům ani obcím neukládá. Podle Lenky Kročkové, referentky odpadového hospodářství českotěšínské radnice, není vymývání nádob na odpad v České republice zcela běžné.

V městě na hranici tuto nestandardní službu poprvé zavedli už před deseti lety a od roku 2017 se provádí dvakrát ročně.

„Proces čištění probíhá tak, že jakmile popelářský vůz vyprázdní kontejner, nastoupí mycí vozidlo, prázdnou nádobu sklopí do svých útrob, kde probíhá tlakem vody vlastní mytí s přídavkem dezinfekčního prostředku. Použitá voda posléze končí v čistírně odpadních vod,“ přiblížila Lenka Kročková.

Další zprávy z regionu