V Jablunkově vyhlásili jasné stop černým skládkám

Ač to ještě úplně nekřičí do světa, před dvěma lety zavedený systém svozu odpadu v Jablunkově začíná fungovat.

Sběrný dvůr v jablunkovských technických službách. Foto: tm

Neobešlo se to pochopitelně bez porodních bolestí, zdejší technické služby, které mají odpady na starost, je společně s městem postupně překonaly. Vyhráno však stále ještě není. K tomu řeší i černé skládky u kontejnerů.

„Potřebujeme dotáhnout do konce finanční zvýhodnění těch, kteří poctivě třídí. Ale brzdí nás v tomto směru nový zákon o odpadech,“ nastínil místostarosta Jablunkova Luboš Čmiel. Přesto v nejvýchodnějším městě vládne alespoň částečná radost, že zavedený systém funguje – lidé se s ním ztotožnili, i když se zatím jedná pouze o rodinné domky.

Samotný příběh se začal psát dva roky nazpátek, město dostalo 240litrové popelnice na plast a papír ke každé z dvou tisíc domácností v rodinných domcích. „Technické služby zároveň dostaly nové svozové auto se čtečkou na QR kódy. Právě tyto kódy mají domácnosti na svých popelnicích a náš svoz spočívá v tom, že nepočítáme odvezené popelnice, ale množství odpadu v kilogramech. Rovněž se hodnotí, zda domácnost třídí správně – sešlápnuté plastové lahve a podobně,“ řekl Hutníku vedoucí provozu jablunkovských technických služeb Tomáš Hanzlík.

V Jablunkově nyní hledají vhodný model, aby se do systému mohli zapojit i lidé ze sídlišť. „U menších bytových domů rozmisťujeme 1100litrové nádoby na plast, papír a bioodpad, které jsme získali díky dotačním penězům. Na velkých sídlištích jsou odpady zatím dávány do klasických zvonů,“ pokračoval vedoucí, který si v tomto směru posteskl na jeden veliký nešvar. „U těchto zvonů nám často nechávají volně pohozený odpad lidé z okolních obcí, kteří se tímto způsobem zbavují například nábytku,“ dodal Hanzlík.

Město se rozhodlo na problémová místa nasadit fotopasti, jejichž umístění pravidelně bude střídat. „Věříme, že tento způsob zabere, a hlavně u vjezdu do Radvanova, kde nás tyto problémy trápí nejvíce,“ pokračoval Hanzlík, který k podobnému optimismu má důvod. Ještě donedávna lidé vozili do zdejšího sběrného dvoru ledasco, a hlavně byli mezi nimi i přespolní. Posílením kamerového systému si zde posvítili na podobné „odkladače“ a navíc kontejnery jsou přístupné jen v dané hodiny a pouze pro místní občany.

Další zprávy z regionu