V Košařiskách modernizují vodojem, s financováním obci pomůže dotace

Do rekonstrukce a posílení obecního vodojemu v lokalitě Sobuloki se pustili v Košařiskách.

V Košařiskách opravují vodojem. Ilustrační foto: ba

Vodojem v osadě Sobuloki slouží jako zdroj pitné vody pro 18 rodinných domů. „Vodojem chceme posílit vodou z již vyhloubeného vrtu a při této příležitosti ho také zmodernizujeme,“ informoval místostarosta Košařisk Daniel Mazur.

Rekonstrukce, na kterou obec získala dotaci z Moravskoslezského kraje ve výši 1,6 milionu korun, by měla být hotova do konce září.

„Dojde ke kompletnímu vystrojení, vodojem bude v nerezu. Bude připojen k elektřině a vybaven novou armaturní šachtou, do které se umístí dávkování chlornanu sodného, analyzátor pro měření chlóru, vodomĕry a ventily. Vodojem bude napojen na dispečerský systém provozovatele, Severomoravských vodovodů a kanalizací, jeho plnění a dávkování chlóru bude probíhat automaticky,“ vysvětlil místostarosta Daniel Mazur.

Další zprávy z regionu