V Košařiskách plánují kanalizaci

Vybudovat splaškovou kanalizaci v centru obce mají v plánu v Košařiskách. Vedení obce shromáždilo veškeré nezbytné podklady včetně projektové dokumentace a podalo žádost o stavební povolení.

V Košařiskách mají zpracovanou studii odkanalizování celé obce. V první fázi se počítá s výstavbou kanalizačního řadu v centru obce, na který by se kromě obecního úřadu a základní školy mělo napojit zhruba 60 rodinných domů a rekreačních chat. „Na hranici s Milíkovem jsme koupili pozemek, na kterém bude stát přečerpávací stanice. Splašky budeme odvádět do kanalizačního řádu v Milíkově, který je na to kapacitně připraven,“ vysvětlil starosta Košařisk Janusz Klimek.

„Kanalizace a čistírna odpadních vod na Pile byla naprojektována pro napojení 585 ekvivalentních obyvatel Milíkova a 250 ekvivalentních obyvatel Košařisk do roku 2030. Celkem se tedy jedná o 835 osob,“ upřesnil místostarosta Milíkova Jiří Kantor.

Podle vypracované studie by měla výstavba gravitační kanalizace v centru Košařisk vyjít zhruba na 35 až 40 milionů korun. „Díky dotaci, o kterou budeme žádat na počátku příštího roku, můžeme získat kolem 60 procent této částky. Na zbývajících 40 procent si vezmeme úvěr z banky. V případě, že budeme úspěšní, příští rok bychom se teoreticky mohli pustit do práce,“ dodal starosta Klimek.

Další zprávy z regionu