V Košařiskách zmodernizovali a posílili vodojem

Potíží s případným nedostatkem pitné vody se v lokalitě Sobuloki v Košařiskách obávat nemusejí. Vloni tam zmodernizovali vodojem a napojili ho na nový zdroj pitné vody.

Modernizace vodojemu přišla na necelé dva miliony korun.  Foto: obec

Vodojem v lokalitě Sobuloki obec posílila pomocí nové vrtané studny, díky čemuž se výrazně navýšila kapacita vodního zdroje. „Doposud jsme jímali gravitační vodu z podzemních zářezů, které však v období sucha občas vysychaly. Nedostatku vody se tedy nemusíme obávat,“ řekl místostarosta Košařisk Daniel Mazur.

Jak dále zmínil, součástí investice za necelé dva miliony korun, na kterou obec získala dotaci z Moravskoslezského kraje 1,6 milionu, byla i nezbytná modernizace vodojemu. „Vedle vodojemu vznikla nová armaturní komora, která je kompletně vystrojená v nerez oceli. Celý objekt je napojen na elektrickou síť, což nebylo. Nové je také dávkování chloru a jeho kontinuální měření,“ přiblížil místostarosta.

Jak dále řekl, celé zařízení je automaticky propojeno s dispečerským systémem provozovatele vodojemu, tedy Severomoravskými vodovody a kanalizacemi. „Díky tomu je objekt pod nepřetržitým dohledem. Hladina vody, dávkování chloru a spínání čerpadla jsou řízeny plně automaticky, takže není potřeba k vodojemu tak často jezdit,“ uzavřel Daniel Mazur.

 

 

Další zprávy z regionu