V Mostech obnovují a rozšiřují vodovod

Aby Mostečtí předešli případným potížím s nedostatkem pitné vody, obec se dala do modernizace a rozšíření vodovodní sítě. Jen v letošním roce pro tento účel investovala přes 12 milionů korun.

Ilustrační foto: archiv

Dlouhodobý problém s dnes již kritickým nedostatkem pitné vody Mostečtí řeší v lokalitě Boroví. Rozšíření kanalizace a vodovodu v lokalitě Polomská a Boroví je v plném proudu.

Práci stavebníkům znesnadňoval tvrdý kámen, na který při výkopových pracích narazili. Místo původně plánované podzemní automatické tlakové stanice zde vznikne nadzemní objekt pro technologii.

„Nepoddajný kámen, změna stavby a další provozně-technické věci, včetně dopravy, mohou způsobit, že nabereme zpoždění. Pokud nám v listopadu nebude přát počasí, budeme nuceni stavbu zazimovat a s asfaltováním a realizací přípojek počkat až na jaro,“ připustil obecní vodohospodář Tomáš Kohut.

Vodojem Bahno, jenž je součástí celého vodovodního řadu v obci, prošel kompletní rekonstrukcí již na přelomu srpna a září. Na místě prasklého dvoukomorového vodojemu vznikl nový jednokomorový s moderní technologií – s řízeným nátokem přes automatické pískové filtry.

Zastaralou a nefunkční technologii řízení vodojemů Šance a Zimný nahradilo řízení z centrálního vodárenského dispečinku, ve vodojemu Šance pískový automatický tlakový filtr zastoupil dva nedostačující mechanické. Proběhla i výměna a propoj páteřního vodovodu Přípolož Centrum od sokolovny kolem hasičské zbrojnice.

„Většinu nákladů jsme pokryli z vlastních zdrojů, kromě vodojemu Bahno. Celkové náklady na jeho rekonstrukci dosáhly 4,3 milionu korun, s financováním nám z větší části pomohly prostředky z ministerstva zemědělství ve výši 1,785 milionu korun,“ upřesnil místostarosta Martin Procházka.

Další zprávy z regionu