V Návsí otevřeli téma kanalizace mimo centrum

Téma odkanalizování okrajových částí obce nadhodila mezi své kolegy starostka Návsí Lenka Husarová během červnového jednání zastupitelů.

Ilustrační foto: tm

„Obec je odkanalizována z více než 80 procent. Lidé z míst, kde kanalizace chybí, se stále častěji obracejí na obecní úřad s otázkou, jak to bude obec řešit v jejich lokalitách,“ řekla zastupitelům starostka. Zároveň dodala, že v okrajových částech je kanalizace neekonomická. „Vezměme si Jasení. Kdybychom tam stavěli kanalizaci, museli bychom udělat i čistírnu odpadních vod. Táhnout kanalizační řad až k napojení v obci by se nevyplatilo,“ pokračovala starostka.

Na přetřes přišly i domovní čistírny odpadních vod. „Osobně bych preferoval kanalizaci a domovní čistírny jen v místech, kde kanalizace nepůjde,“ ozval se hlas z pléna. A co se týče domovních čistíren – zazněly dotazy: jakým způsobem je obec bude podporovat – formou dotace, půjčky?

Představitelé obce se následně shodli, že problém je potřeba vyřešit. Ale nyní je vše na začátku, proto by prvním krokem bylo celkové zmapování způsobů odkanalizování zbylých částí obce.

Další zprávy z regionu