V Návsí přibydou podzemní kontejnery

Podzemní kontejnery u prodejny Hruška v Návsí se osvědčily. Obec má v plánu vybudovat další. Jedny budou u prodejny Coop, druhé na hřbitově za starou márnicí.

Polozapuštěné kontejnery jsou již vedle prodejny Hruška. Foto: tm

Konkrétně u Hrušky jsou tři polozapuštěné kontejnery na separovaný odpad. Jeden takový kontejner má objem pět kubíků a stavba přišla na jeden milion korun. „U Coopu nyní řešíme odkup pozemku, na kterém kontejnery umístíme,“ řekla starostka Návsí Lenka Husarová.

Dalším místem instalace kontejnerů je zdejší hřbitov. „Chceme na místě za starou márnicí nahradit stávající nádoby polozapuštěnými kontejnery, které jsou i estetičtější,“ pokračovala starostka.

Další zprávy z regionu