V nemocnici hořelo, naštěstí ale jen jako

Jak by to vypadalo, kdyby začalo hořet, si vyzkoušeli zdravotníci i pacienti Nemocnice Třinec. Fiktivní požár zachvátil prostory oddělení následné péče včera odpoledne. Všichni naštěstí dobře věděli, co mají dělat.

Evakuace pacientů byla pouze cvičná. Foto: nemocnice

Na oddělení následné péče Nemocnice Třinec proběhl nácvik evakuace při fiktivním požáru. Personál této stanice, pod dohledem manažerky kvality a techniků, prošel celý proces od nahlášení požáru až po cvičnou evakuaci osob z oddělení.

Zaměstnanci si vyzkoušeli, jak rychle se dostanou s pacientem na lůžku ven z budovy, zopakovali si, jak postupovat krok za krokem při vzniku požáru, zkontrolovali hasicí přístroje, hlásiče požáru, únikové cesty apod.

Praktické nácviky se budou konat pravidelně několikrát do roka a na různých odděleních. Analýza průběhu evakuace bude sloužit k odhalení případných rizik, která by mohla ovlivnit rychlou a bezpečnou evakuaci pacientů.

„Podobná cvičení jsou samozřejmě zpestřením každodenní rutiny zaměstnanců i pacientů. Nicméně je třeba si uvědomit, že hlavním cílem je testování správných postupů, aby byly v případě skutečného požáru, případně jiné krizové situace, plně automatické. Aby každý zaměstnanec věděl, kde má v tu chvíli být a co přesně dělat,“ doplnil ředitel nemocnice Jiří Veverka.

Další zprávy z regionu