V Nemocnici Třinec hořelo, naštěstí jen jako

Plameny zachvátily oddělení Nemocnice Třinec. Ve středu 17. května k ní vyrazili místní profesionální hasiči. K ohrožení zdraví a životů pacientů i zdravotníků však nedošlo. Jednalo se totiž jen o cvičení a oheň byl fiktivní.

Pacienty nahradili figuranti. Díky tomu se jich cvičení nijak nedotklo. Foto: nemocnice

Cílem celé akce bylo procvičit součinnost mezi pracovníky nemocnice a hasiči z třinecké stanice Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, otestovat taktiku zásahu, prohloubit znalosti a zkušenosti práce v zakouřeném prostředí, seznámit se s prvky požárně bezpečnostních zařízení a probrat tvorbu hadicového vedení do poschodí. Hasiči si rovněž vyzkoušeli vjezd vozidel do nemocniční zahrady s použitím vysokozdvižné plošiny.

„Ze strany zaměstnanců nemocnice bylo úkolem procvičit si zásady evakuace pacientů, vyzkoušet organizaci požární ochrany a prověřit funkčnost požárního systému v našich budovách,“ vysvětlila mluvčí nemocnice Irena Sikorová Nožková.

Cvičení je důležité, jde o nácvik, který se v případě skutečného požáru vždy hodí. Foto: nemocnice

Cvičení probíhalo za plného provozu nemocnice. Pacientů se nedotklo, ty totiž zaskočili figuranti.  Do akce se ovšem zapojil zdravotnický personál.

„Hasiči umístili vyvíječ kouře do jedné z místností oddělení ve 2. patře. Elektronický požární hlásič pak spustil poplach. Hasiči po příjezdu prozkoumali prostory a rozvinuli hadice na likvidaci požáru. Poté dokončili evakuaci pacientů a personálu, vyhledali a odpojili elektrickou energii, medicinální kyslík a odvětrali zasažené prostory,“ popsala průběh akce mluvčí.

Ředitel Nemocnice Třinec Jiří Veverka ji doplnil: „Celé cvičení mělo společný účel vysledovat překážky a kritická místa v systému požární ochrany a následně na ně zareagovat.“

Další zprávy z regionu