V plánu mají posílení vodojemu

Dvěma vrty chtějí v Bocanovicích posílit 100kubíkový vodojem. Vedení obce připouští, že v letních měsících, a to hlavně o víkendech, mají místní lidé s pitnou vodou problémy.

Ilustrační foto: tm

„Větší spotřebu vody jsme začali zaznamenávat v covidové době, kdy se neustále apelovalo na častou hygienu. Ale největším problémem jsou v létě bazény, které lidé napouštějí. A to v obci nemáme chataře, jedná se čistě o naše občany. Když je méně vody, musíme upozorňovat, aby vodou šetřili,“ shrnul místostarosta Bocanovic Libor Szotkowski, který má vodu v obci na starosti.

Situaci by pomohly zlepšit dva nové vrty vzdálené do půl kilometru od vodojemu. „Místa jsou vytipovaná a letos uskutečníme zkušební vrty. Pokud bude vše v pořádku, napojili bychom je na vodojem a vody budeme mít dostatek,“ doufá místostarosta. „Zásobujeme vodou ještě část Jablunkova a Návsí. K tomu je třeba počítat i firmy, které na území Bocanovic působí a berou vodu od nás,“ dodal.

Další zprávy z regionu