V Řece bojují o chodník i dotaci

Výstavba chodníku v obci Řeka neprobíhá vůbec podle plánů. Vedení obce není spokojeno s prací firmy, která měla dílo dokončit už na konci září. Bohužel ani v tuto chvíli není kolaudace stavby na pořadu dne.

Chodci musí kráčet po cestě. Pro maminku s kočárkem a malým dítětem to není bezpečná situace. Foto: mr

Problémy s výstavbou chodníku řešilo nové zastupitelstvo Řeky minulé pondělí. Do sálu přišlo několik desítek nespokojených občanů. „Pracovní morálka firmy je strašná. Vidím je často bezradně postávat, kouřit. Není divu, že nemají hotovo,“ kritizovali rozhořčení občané.

Zastupitelé se snažili najít řešení, jak docílit, aby firma chodník dokončila aspoň v dohledné době. Jiní navrhovali, že by se jí mělo účtovat penále za zpoždění. To ale vůbec není jednoduché, jak vysvětlil Marian Razima, který obci pomáhal s administrací dotace, kterou na výstavbu chodníku dostala. „Bohužel penále je téměř nevymahatelné. Spíše by hrozilo, že dodavatel odstoupí od smlouvy a ze stavby odejde. Pro obec by to mělo fatální následky. Přišla by o dotaci, kterou by musela vrátit, a navíc by jen těžko sháněla firmu, která by stavbu dokončila,“ argumentoval.

Situace je náročná i v tom, že firma sice má chodník z větší části hotový, ale nezačala vůbec s výstavbou čtyř mostků, které jsou jeho součástí. Poukazovala na chyby v projektu, a dokonce ještě dodala nový rozpočet na jejich výstavbu, který je zhruba osminásobný oproti tomu původnímu.

Situaci neprospěl fakt, že obec přišla během stavby o člověka, který zajišťoval stavební dozor. Nahradil ho Miroslav Slezák, který je přesvědčen o tom, že pokud by nyní firma na chodníku intenzivně pracovala, do měsíce bude hotový.

„Obec by měla připravit dodatek smlouvy s termíny vyhotovení a převzít stavbu až ve chvíli, kdy budou odstraněny všechny nedostatky. A že jsou, víme moc dobře,“ podotkl Slezák.

Zastupitelé se nakonec shodli, že to přesně tak udělají. „Rozdělíme stavbu na dvě části. Na dokončení samotného chodníkového tělesa budou mít čas do 15. listopadu, na výstavbu mostků do konce června příštího roku. Musíme zachránit hlavně dotaci, byť za cenu ústupků, ale v této chvíli nám nic jiného nezbývá. Cenu mostků budeme s firmou samozřejmě řešit,“ podotkl starosta Tomáš Tomeczek. Zastupitelé se také shodli v tom, že jediná možnost, jak firmu dohnat k tomu, aby dodělala svou práci, je zadržet jí platby.

Obec získala na stavbu chodníku dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši přibližně 11,7 milionu korun. Stavbu pak vysoutěžila za necelých 17 milionů korun bez DPH.

„Během výstavby jsme narazili na několik problémů. Šlo například o kolize s inženýrskými sítěmi oproti projektové dokumentaci. Stavební práce tak musely být opakovaně přerušeny, což má za následek prodloužení výstavby,“ vysvětlila mluvčí zhotovitelské firmy Colas Andrea Špačková. Zdůraznila, že technici pokračují v realizaci zakázky tak, aby byla dokončena kvalitně a v řádném termínu.

„Předpoklad dokončení chodníků je do 15. listopadu. Vzhledem ke zjištěnému technickému stavu stávajících konstrukcí mostků došlo k podstatné změně v rozsahu výstavby. Jejich realizaci směřujeme na rok 2023 dle aktualizované projektové dokumentace,“ dodala.

Další zprávy z regionu