V Těšíně otevřeli výjezdové centrum

Hasiči, policisté a strážníci se dočkali slavnostního otevření moderního výjezdového centra (IVC) na Sokolovské ulici v Českém Těšíně. Zázemí za 180 milionů korun, které zhotovitel stavěl necelé dva roky, otevřela po svém výjezdním zasedání rada kraje.

Slavnostní otevření IZS v Českém Těšíně. Foto: fm

„Integrace záchranných složek nabízí efektivní a také systematickou službu pro občany našeho kraje. Zásahy hasičů, policistů a strážníků jsou koordinované a tedy i rychlé a účinné. V novém centru je umístěno také pracoviště krizového řízení města. V Českém Těšíně vznikl opěrný bod, díky kterému budou mít zásahy zase o něco vyšší úroveň, a díky kterému se budou moci cítit bezpečněji občané města i jeho okolí,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.

Právě zvolenou lokalitu pro nové IVC hejtman chválí. „Zázemí vyrostlo nedaleko centra města, navazuje na průmyslovou zónu a je dobře napojené na dopravní a technickou infrastrukturu. Jsem přesvědčený, že díky tomu budou zásahy při mimořádných událostech efektivnější,“ dodal Vondrák.

Nové integrované centrum nabízí tři na sebe navazující budovy. Přízemí každé z nich je vybaveno zázemím pro techniku. V areálu nechybí ani myčka pro automobily, náhradní elektrické zdroje, kompresorovna nebo i sportoviště pro fyzickou přípravu.

Stavaři zahájili práce v červenci 2017 a ukončili je loni v prosinci. Venkovní úpravy pak byly závislé na počasí. Jako první se do objektu na Sokolovské ulici přesunuli na konci dubna hasiči, které na počátku května doplnili strážníci a státní policisté.

„Výstavba Integrovaného výjezdového centra Český Těšín stála 180 milionů korun. Převážnou většinu financoval Moravskoslezský kraj, který na ni ze svého rozpočtu vyčlenil 115 milionů. Na financování se 50 miliony podílelo ministerstvo vnitra a přispělo také město Český Těšín, které poskytlo 15 milionů,“ vyjmenoval hejtman a dodal, že vnitřní vybavení, které bylo v režii kraje, vyšlo na dalších 14 milionů korun.

Vedení českotěšínského městského úřadu je vděčné, že zázemí integrovaného systému je konečně v provozu. „Z tohoto místa bych chtěla poděkovat všem, kdo za touto několikaletou práci stojí. Zastávám názor, že všechny složky, které se zasazují o to, aby se nám žilo v našem městě dobře a bezpečně, si toto výjezdové centrum zaslouží. Přála bych si, aby se tady nejen dobře pracovalo, ale aby i výjezdů bylo co nejméně. To totiž bude znamenat, že nebudou živelné pohromy a že si lidé nebudou dělat naschvály,“ uzavřela starostka Českého Těšína Gabriela Hřebačková.

Další zprávy z regionu