V Třanovicích mají bezpečněji díky chodníku

Pro chodce nebezpečná. Taková byla cesta lidí, kteří pěšky mířili z Třanovic směrem na Hnojník. Podobný přívlastek však nyní padá, protože Třanovičtí finalizují kolaudaci nového chodníku, který už nyní slouží lidem.

Součástí trasy pro pěší je i nová dřevěná lávka. Foto: fm

Přes 1,1 kilometru nové stezky pro pěší dokončili na sklonku minulého roku v Třanovicích. „Závěrečná fáze kolaudace sice teprve probíhá, lidé už ale chodník užívají. Tato stavba byla mezi obyvateli přijata s velkým povděkem,“ řekl starosta Jiří Tomiczek.

Obec se rozhodla vybudovat chodník směrem na Hnojník, protože právě tento úsek viděla jako nejpotřebnější. „Pořád se zvyšuje provoz a zrovna tato cesta není z nijak širokých. Pro pěší a zvlášť pro děti tak byl pohyb velmi nebezpečný. Když jel člověk autem, tak se bál, aby někoho nesrazil. Mám za to, že právě tento úsek volal o úpravu nejvíce,“ doplnil starosta.

Stavební práce trvaly podle obecního úřadu necelý rok. „S chodníkem jsme spokojení a všechno se stihlo na čas,“ uvedl Tomiczek a pokračoval: „Nová trasa vyšla téměř na 9,8 milionu korun, Moravskoslezský kraj nám na ni přispěl 736 tisíci a z Integrovaného regionálního operačního programu máme přislíbených skoro 8,3 milionu korun. Třanovice by tak chodník měl stát jen necelých 750 tisíc,“ pověděl starosta.

Stavba je vedena také novou lávkou, což celý projekt prodražilo. „Trasu pro pěší bylo nezbytné vést i nad potokem, kvůli tomu jsme nechali postavit nový dřevěný most. Takový krok byl ale potřebný, protože zvlášť toto místo bylo nebezpečné. Silnice je tam totiž dost úzká a nebylo kam uhýbat,“ uzavřel Jiří Tomiczek.

Další zprávy z regionu