Vážení odpadu v Třinci a Milíkově začíná

Na chytrý svoz odpadů se chystají v Třinci, Milíkově a postupně v dalších obcích. V hutnické metropoli začalo koncem minulého roku testování moderního systému. Díky němu by mohlo v budoucnu ubýt směsného komunálního odpadu.

Pracovníci firmy Smolo vybavují odpadové nádoby čipy a popelářské vozy speciálními vážními systémy. Foto: Smolo

Třinec je prvním městem, kde se zkušebně a jen v některých částech váží obsah popelnic. Po zkušebním provozu a vyhodnocení výstupů se začnou vážit při svozu odpady od všech obyvatel.

Průkopníkem mezi menšími obcemi pak bude Milíkov. „U nás jsme začali provozovat inteligentní systém nakládání s odpady už v roce 2015, ale bylo to u nás na jiném principu. Odpady se nevážily. Jsem tedy zvědavá, jak to nyní bude fungovat,“ podotkla starostka Milíkova Eva Kawuloková.

Firma Smolo si od toho slibuje zefektivnění svozu. „V případě, že obce chtějí zavést motivační systémy pro občany, kteří zodpovědně třídí, a tím minimalizují množství směsného odpadu, je potřeba mít přehled o skutečných hodnotách za jednotlivé domácnosti. Jedinou cestou je vážení všech nádob,“ upozornil vedoucí komunálních služeb skupiny Smolo Tomáš Ondraszek s tím, že samosprávy mohou usilovat o dotaci na zavedení motivačního systému.

Smolo momentálně vybavuje svozovou techniku snímači a váhami, které identifikují každou nádobu a zváží její obsah. Při vyklopení obsahu popelnice dovnitř vozidla se načte unikátní kód z nádoby, který váha spojí s číslem popisným objektu. Díky tomu lze jednoduše sledovat přesnou dobu vyprázdnění, četnost výsypů i váhu obsahu.

V první etapě takto očipuje a zváží všechny tisícilitrové nádoby v centru Třince a například jeden svozový okruh v Oldřichovicích u směsného komunálního odpadu a část lokality Za tratí v Lyžbicích pro svoz BIO.

„Po tři měsíce budeme sbírat a vyhodnocovat data, která budou sloužit samosprávě nejen k zákonem požadované evidenci. Systém má současně motivovat občany ke snižování množství odpadů a k většímu třídění – v přehledech se projeví, kdo třídí a kdo produkuje velké množství odpadu,“ pokračoval Ondraszek.

Další zprávy z regionu