Ve škole přibude 20 míst

Záměr rozšířit základní školu v Komorní Lhotce o přístavbu dostává konkrétnější podobu. Zastupitelé se na svém červnovém zasedání seznámili s architektonickou studií budovy.

Zastupitelé si architektonickou studii prohlédli na červnové schůzi. Foto: AB

„Architektonická studie bude podkladem pro stanovení podmínek na výběr dodavatele projektové dokumentace,“ uvedl starosta Ivo Sztefek.

Jednopatrová přístavba vyroste v zadní části nynější školní budovy, v přízemí bude kuchyně, jídelna a šatny, v patře učebna. „Kapacita školy se navýší o dvacet míst. Nově by školu mohlo navštěvovat 110 dětí,“ přiblížil starosta. Právě nedostatečná kapacita malotřídky vedla vedení obce k myšlence rozšířit současnou budovu o přístavbu. Nyní se dokonce v jedné kmenové učebně společně učí druháci a třeťáci. „Přístavba a úpravy budovu jednak zvětší, ale také to bude posun školy do modernějšího světa,“ poukázal Ivo Sztefek.

Do stavby by se obec chtěla pustit do dvou let. Bude to ale záležet na tom, zda budou vypsány vhodné dotační tituly a zda se jí státní podporu podaří získat. Na zpracování projektové dokumentace získala dotaci z kraje.

Další zprávy z regionu