Velká šance prochází renovací

V postupné rekonstrukci obranných valů historického vojenského opevnění Velká šance pokračují v Mostech u Jablunkova. Vloni obnovili kolem 200 metrů příkopu, letos mají v plánu vyčistit a zrenovovat zbývajících 250 metrů.

Mezi obnovenými stěnami vede stezka pro pěší. Foto: ba

Před každou etapou se zpracovává podrobný projekt daného úseku. Poté, co ho odsouhlasí Národní památkový ústav, obec Mosty u Jablunkova může vybrat zhotovitele a pustit se do práce.

Při pohledu z opevnění na centrum Mostů u Jablunkova stavební práce zatím probíhaly v pravé části opevnění.  Stavbaři provádí terénní úpravy, odstraňují náletové dřeviny, čistí příkop a vyzdívají kamenné stěny.

„Původní zdivo působením povětrnostních podmínek začalo zvětrávat a pak se rozpadat. Padalo do příkopu společně s hlínou. Zarostlý a zanesený příkop se nejdříve vyčistí křovinořezy tak, aby se do něho mohlo dostat malé pásové rýpadlo vybavené prosévací lžící. Stroj pracuje v celé šíři valu, postupně nabírá zeminu s kamenivem, protřepává ji tak dlouho, až ve lžíci zůstane větší či menší kamenivo. Na jednu hromádku bagr třídí zeminu a na druhou vysypává kamenivo,“ popisuje Vladislav Kufa, který z pověření obce plní funkci technického dozoru.

Když už je hotovo, na staveniště nastoupí kameníci. „Na každém úseku, ať už se jedná o nároží, úžlabí či rovnou stěnu, odbourají zvětralé zdivo, očistí a na zdravém základu začnou s vyzdíváním nových stěn. Jejich výška kopíruje sousední terén.  Stěny vně příkopu jsou nižší, mají asi tak dva a půl metru. Ve vnitřní části příkopu jsou stěny vyšší, dosahují výšky čtyř metrů,“ pokračuje Vladislav Kufa.

Zdůrazňuje, že veškeré stavební práce v jedné z nejstarších a nejvýznamnějších památek našeho regionu probíhají pod dohledem Národního památkového ústavu.

Další zprávy z regionu