Vendryně cílí na územní plán

Jen rok po první změně územního rozhodnutí, přichází na řadu následující. Vendryně doporučila ke schválení dalších 40 ze 120 žádostí, které dorazily na zdejší obecní úřad. Jejich osud teď v rukou drží nadřazené správní orgány.

Ilustrační foto: th

Vendryně se na svém květnovém zasedání zastupitelstva zabývala v pořadí druhou změnou územního plánu, který vznikl teprve v roce 2014. „Skoro okamžitě po schválení původního plánu jsme najeli na změnu číslo jedna, za což jsme byli kritizováni. O několik měsíců později na ni teď navazuje změna dvě. Bereme to jako vstřícný krok vůči požadavkům občanů a obec udělala v tomto směru maximum,“ deklaroval místostarosta Bohuslav Raszka.

Na úřadu se sešlo 120 žádostí zejména fyzických osob. Pouhé třetině však odborná skupina vyšla vstříc a doporučila je k dalšímu schvalování. „Pětičlenná komise prověřovala jednotlivé žádosti s nejlepším vědomím a svědomím,“ poznamenal starosta Raimund Sikora a doplnil, že skupina posuzovala parcely také v terénu.

Jak vyjmenoval starosta, komise se řídila následujícími kritérii: komunikační dostupností pozemku, dostupností inženýrských sítí, ochranou krajinného rázu, omezením satelitního typu zástavby či zachováním přírodní, kulturní a historické charakteristiky území. „Vycházeli jsme z těchto zásad, proto jsme nemohli vyjít vstříc všem. To by bylo nereálné,“ dodal starosta.

Další zprávy z regionu