Vendryně nabádá k prevenci

Na takřka půl milionu korun vyčíslila Vendryně škodu, kterou na obecním majetku způsobil nečekaný záplavový déšť počátkem června. Utrpěly hlavně krajnice silnic, ploty, mostky a propustky.

Velká voda postihla i lokalitu Bystřické Zadky. Ilustrační foto: ba

Průtrž mračen s intenzivním slejvákem tehdy na několika místech Vendryně rozvodnila bezejmenné přítoky Vendryňky takovým způsobem, že se během chvíle proměnily v rozbouřené řeky. Ty pak způsobily lokální záplavy, které napáchaly škody na soukromém i obecním majetku.

„V postižených lokalitách, na Černovském, na Bystřických Zadcích a na Záolší, jsme okamžitě provedli místní šetření. Poškozeny byly krajnice silnic, ploty, mostky a propustky. Veškeré škody se vyšplhaly k částce půl miliónu korun,“ prozradil starosta Vendryně Raimund Sikora.

Přestože na intenzivní přívalový déšť a záplavy se nelze předem připravit, Vendrynští hledají způsoby, jak lokálním záplavám, které obec postihly zhruba po deseti letech, co nejefektivněji předcházet. „Některé lokality v naší obci jsou z toho pohledu problematické. V zájmu ochrany majetku obecního i soukromého upravujeme a prohlubujeme koryta některých toků a čistíme jejich břehy,“ poukázal.

Zároveň vyzval občany, aby na svých pozemcích z preventivních důvodů dělali totéž. „Je zapotřebí udržovat břehy potůčků, sekat na nich trávu, odstraňovat náletové rostliny a v neposlední řadě nesypat do potoků a strží klestí a posečenou trávu. Takto společnými silami můžeme minimalizovat následky lokálních záplav,“ apeloval Sikora.

 

 

Další zprávy z regionu